Yiannatsis Psarakis Logo


Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Συνεργάτες


Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

Επικοινωνία
c.paraskevopoulos@yiannatsis.gr

Τομεις εξειδίκευσης
Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Εκπαίδευση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (LL.B.) 2008
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2010)
Πανεπιστήμιο Πειραιά – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Χρηματοοικονομικό και Νομικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (M.Sc. 2013)

Ο Χρήστος Παρασκευόπουλος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

Ασχολείται με ζητήματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων. Εξειδικεύεται επίσης σε ζητήματα καθημερινής επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριοποίησης, τομέας καλυπτόμενος από το εμπορικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, καθώς και σε σύγχρονες εκφάνσεις του αστικού δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με ζητήματα κλασικού αστικού δικαίου στο πεδίο του ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει ασχοληθεί, τέλος, εκτενώς με το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης, την διεκδίκηση απαιτήσεων και την άμυνα έναντι εκτελέσεων.ΣυνεργάτεςΤομείς εξειδίκευσης
Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Δημοσιεύσεις

- Private Equity Funds και Venture Capitals - εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης στην Ελλάδα της τραπεζικής πιστωτικής ασφυξίας
- Η δομή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
- Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της συλλογικής αγωγής στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο
- Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών βάσει του κανονισμού 655/2014 της Ε.Ε.
- Η θεμελίωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου, λόγω του αποκλεισμού δημοσίων οδών, στην παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας κατά το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
- Η εμπορική ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και το ζήτημα της χορήγησης εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας στο πλαίσιο της αίτησης του ν. 3869/2010 ("νόμος Κατσέλη").
- Η έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία στο ζήτημα των δανείων σε Ελβετικά Φράγκα και η από 17.9.2015 πρόταση επίλυσης του προβλήματος του Συνηγόρου του Καταναλωτή
- Η απόφαση της 22.10.2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C‑264/14 περί της απαλλαγής των συναλλαγών με Bitcoin από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
- Τα δικαιώματα του Έλληνα καταναλωτή στην περιπτωση του σκανδάλου της Volkswagen
- Οι ισχύοντες (25.8.2015) περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls)
- Αξιολόγηση της Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union CMU) με ιδιαίτερη έμφαση στο επερχόμενο μηχανισμό Target2Securities (T2S)
- Η συμβατότητα της αντιαγωγικής διαταγής (anti-suit injunction), εκδιδόμενης στο πλαίσιο συμφωνίας διεθνούς διαιτησίας, με τον Κανονισμό Βρυξέλλες I
- Οικονομικές τεχνικές και νομικές όψεις του bitcoin
- Η μερική άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών και το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους
- Το ακατάσχετο των εφάπαξ παροχών των ασφαλιστικών ταμείων
- Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
 
 
 

AEA
Recommended Firm
Global Award 2016

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr