Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Ενημέρωση


Οκτώβριος 2018 Το "colpo grosso" των επιχειρηματικών δανείων
Οκτώβριος 2018 Η ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων και στους δύο γονείς
Σεπτέμβριος 2018 Η ρύθμιση οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
Σεπτέμβριος 2018 Οι παράλογες αξιώσεις διατροφής ως κριτήριο (μη) ανάθεσης επιμέλειας και η αντίκρουσή τους
Ιούλιος 2018 Αίτημα ελέγχου στον ίδιο τον αιτούντα και καταγγελία για φοροδιαφυγή από τρίτο πρόσωπο - Τρόπος αντιμετώπισης από τη φορολογική διοίκηση - Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 171/2018
Ιούνιος 2018 Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ επί αγαθών επένδυσης, ιδίως επί κτισμάτων κυριότητας τρίτου
Μάιος 2018 4 Βασικές Ερωτήσεις: Η πώληση των "κόκκινων δανείων" και η θέση του δανειολήπτη
Μάιος 2018 Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων κατά εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ σε περίπτωση φοροδιαφυγής
Απρίλιος 2018 Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τον Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Η αντίστροφη μέτρηση για τον GDPR
Μάρτιος 2018 Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών - ειδικότερα η προϋπόθεση της πρόθεσης βλάβης των δανειστών
Μάρτιος 2018 Δυνατότητα αναζήτησης αποδοθέντος ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση μη εξόφλησης της απαίτησης
Ιανουάριος 2018 Το αδίκημα της έκδοσης/αποδοχής εικονικών/πλαστών τιμολογίων μετά τις αλλαγές του νόμου 4335/2015 - πρόσφατες εξελίξεις
Δεκέμβριος 2017 Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών: Τα 3 πρώτα χρόνια εφαρμογής του και η εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στην επίλυση των τραπεζικών διαφορών
Νοέμβριος 2017 Η απαλλαγή εμπόρων από τα χρέη τους βάσει των νέων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα
Σεπτέμβριος 2017 Ελευθέρωση εγγυητή τραπεζικών (και μη) δανείων
Αύγουστος 2017 Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Ιούλιος 2017 Απαλλαγή εγγυητή κατόπιν σύναψης "πρόσθετων πράξεων" μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος
Ιούνιος 2017 Η αλληλέγγυα ευθύνη για καταβολη οφειλών πλέον φόρων βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Απρίλιος 2017 Το ειδικότερο ζήτημα της ανάληψης της επιμέλειας τέκνου από τον πατέρα: οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις
Απρίλιος 2017 Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών
Απρίλιος 2017 Τα "κόκκινα" Δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΥΕΕ
Απρίλιος 2017 Οι τελευταίες εξελίξεις της νομολογίας στις υποθέσεις δανείων σε ελβετικά φράγκα
Μάρτιος 2017 Private Equity funds και Venture Capitals - εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης στην Ελλάδα της τραπεζικής πιστωτικής ασφυξίας
Φεβρουάριος 2017 Το πρόβλημα της κεκαλυμμένης αντιστροφής των βαρών επίκλησης και απόδειξης του εκκαθαρισμένου της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος εις βάρος του δανειολήπτη
Ιανουάριος 2017 Ποινική Ευθύνη κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος
Δεκέμβριος 2016 Δάνεια τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση - ρυθμίσεις, συμβιβασμοί και δικαστικές διαμάχες
Νοέμβριος 2016 Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου/ΕΤΕΑΝ
Οκτώβριος 2016 Η παρεμπόδιση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο
Αύγουστος 2016 Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου
Αύγουστος 2016 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Μια πρώτη αποτίμηση των πρακτικών συνεπειών
Αύγουστος 2016 Ο αποκλεισμός από το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με τέκνο
Ιούλιος 2016 Τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας τέκνου όπως τίθενται από την νεότερη νομολογία του Αρείου Πάγου
Ιούνιος 2016 Οι δυνατότητες υπεράσπισης στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών
Ιούνιος 2016 Η δομή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Ιούνιος 2016 Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της συλλογικής αγωγής στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο
Ιούνιος 2016 Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων - Το οπλοστάσιο του επιχειρηματία-δανειστή
Μάιος 2016 Το εφαρμοστέο δίκαιο και η διεθνής δικαιοδοσία σε θέματα κληρονομικής διαδοχής μετά την θέση σε ισχύ του Κανονισμού 650/2012.
Απρίλιος 2016 Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών βάσει του κανονισμού 655/2014 της Ε.Ε.
Απρίλιος 2016 Η εγκυρότητα των πράξεων επιβολής προστίμου των επιθεωρητών εργασίας για την παράβαση μη αναγραφής απασχολούμενου προσωπικού στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας
Απρίλιος 2016 Τα χρονικά όρια για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων υπό τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Μάρτιος 2016 Η θεμελίωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου, λόγω του αποκλεισμού δημοσίων οδών, στην παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας κατά το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
Μάρτιος 2016 Η πραγματική βούληση σύνταξης διάταξης τελευταίας βουλήσεως ως λόγος αμφισβήτησης της ιδιόγραφης διαθήκης
Μάρτιος 2016 Η εμπορική ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και το ζήτημα της χορήγησης εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας στο πλαίσιο της αίτησης του ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»)
Φεβρουάριος 2016 Όταν η διανεμόμενη με την διαθήκη περιουσία δεν εξαντλεί τον κλήρο
Φεβρουάριος 2016 Η αδειοδότηση χρήσης ύδατος (ή πώς να επωφεληθείτε από την γεώτρησή σας)
Ιανουάριος 2016 Το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Ν. 86/1967) - Οι αλλαγές στο ενεργητικό υποκείμενου του εγκλήματος
Ιανουάριος 2016 Η φορολογική αντιμετώπιση της "αγνώστου προελεύσεως" προσαύξηση της περιουσίας
Δεκέμβριος 2015 Τα νέα κοινοτικά κατώφλια στις δημόσιες συμβάσεις από 1.1.2016
Νοέμβριος 2015 Τροποποιημένα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μετά τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)
Νοέμβριος 2015 Η έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία στο ζήτημα των δανείων σε Ελβετικά Φράγκα και η από 17.9.2015 πρόταση επίλυσης του προβλήματος του Συνηγόρου του Καταναλωτή
Νοέμβριος 2015 Η απόφαση της 22.10.2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C‑264/14 περί της απαλλαγής των συναλλαγών με Bitcoin από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Οκτώβριος 2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Δυνατότητα του φορολογούμενου να προσβάλει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Οκτώβριος 2015 Τα δικαιώματα του Έλληνα καταναλωτή στην περίπτωση του σκανδάλου της Volkswagen
Αύγουστος 2015 Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων (μετρητών) που εισέρχονται ή εξέρχονται από χώρες της Ε.Ε.
Αύγουστος 2015 Οι ισχύοντες (25.8.2015) περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls)
Ιούλιος 2015 Προθεσμία προσβολής διαθήκης
Ιούλιος 2015 Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Ιούνιος 2015 Αξιολόγηση της Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union CMU) με ιδιαίτερη έμφαση στο επερχόμενο μηχανισμό Target2Securities (T2S)
Ιούνιος 2015 Συντηρητική κατάσχεση πλοίου
Ιούνιος 2015 Σύγχρονές Μορφές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Συμβάσεων
Μάιος 2015 Υποκατάσταση αναδόχου στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
Φεβρουάριος 2015 Η συμβατότητα της αντιαγωγικής διαταγής (anti-suit injunction), εκδιδόμενης στο πλαίσιο συμφωνίας διεθνούς διαιτησίας, με τον Κανονισμό Βρυξέλλες I
Ιανουάριος 2015 Η ιδιαίτερη σημασία της οικονομικής προσφοράς στους δημόσιους διαγωνισμούς υπηρεσιών
Ιανουάριος 2015 Ασφαλιστικά μέτρα νομής στην περίπτωση της χρηματοδοτημένης πώλησης αυτοκινήτου
Ιανουάριος 2015 Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
Νοέμβριος 2014 Η εξαγορά της συμμετοχής του μειοψηφούντος μετόχου
Σεπτέμβριος 2014 Αναγκαιότητα τήρησης (ή μη) έγγραφου τύπου σε συναλλαγές προμηθειών με το Δημόσιο
Ιούνιος 2014 Ευθύνη εγγυητή σε σύμβαση δανείου
Απρίλιος 2014 Η ενδικοφανής προσφυγή στις φορολογικές διαφορές με τον ΚΦΔ (ν. 4174/2013)
Απρίλιος 2014 Τροποποιημένα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μετά τον νόμο 4254/2014
Μάρτιος 2014 Η πτώχευση και η παροχής μιας "δεύτερης ευκαιρίας"
Μάρτιος 2014 Οικονομικές Τεχνικές και Νομικές Όψεις του Bitcoin
Φεβρουάριος 2014 Δάνεια σε ελβετικο φράγκο: το πρόβλημα, η αντίδραση της Ε.Ε. και η ελληνική πραγματικότητα (αναδημοσίευση από "Ναυτεμπορική")
Ιανουάριος 2014 Τόκοι και Πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Ιανουάριος 2014 Η μερική άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών και το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους
Δεκέμβριος 2013 Τα νέα κοινοτικά κατώφλια στις δημόσιες συμβάσεις
Δεκέμβριος 2013 Επίλυση φορολογικών διαφορών - Υποχρεωτική διοικητική διαδικασία πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη
Δεκέμβριος 2013 Το ακατάσχετο των εφάπαξ παροχών των ασφαλιστικών ταμείων
Οκτώβριος 2013 Η ιστορία ενός ... παραβόλου - ά. 5 παρ. 1 του ν. 3886/2010
Σεπτέμβριος 2013 Νομικό πλαίσιο προστασίας διαγωνιζόμενου κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
Μάιος 2013 Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
Οκτώβριος 2012 Οι παγίδες σε αγορές από πλειστηριασμούς, Ναυτεμπορική
Απρίλιος 2011 Σχηματική παρουσίαση φορολογικού ποινολογίου μετά το ν. 3943/2011
Απρίλιος 2011 Υπαγωγή εμπόρων στο ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr