Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Υπηρεσίες

Προμηθευτές Υγείας

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων αποτελεί βασικό τμήμα δραστηριότητας των προμηθευτών υγείας. Λόγω της προβλεπόμενης αυστηρά τυπικής διαδικασίας ο ενδελεχής έλεγχος ορθής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μπορεί να αποβεί καθοριστικός για τη συνέχιση ή τον αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία. Η εταιρεία συμβουλεύει τις υποψήφιες εταιρείες κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών μελετώντας τη διατύπωση των όρων της διακήρυξης ώστε τα δικαιολογητικά να είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη και στο νόμο, ενώ παράλληλα ελέγχει και τα δικαιολογητικά των λοιπών υποψήφιων εταιρειών ώστε σε περίπτωση ελλείψεων ή παραβάσεων με τα πρόσφορα διοικητικά και ένδικα βοηθήματα να θέσει αυτές εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ως προς την δικαστική είσπραξη οφειλών του Δημοσίου, κατά τα τώρα ισχύοντα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως, λόγω των οικονομικών συγκυριών, έχει θεσπιστεί αλυσιδωτό πλέγμα διατάξεων (ν. 4058/2012, 4072/2012, 4132/2013) το οποίο σε συνδυασμό με την μεταστροφή της νομολογίας ως προς τη δυνατότητα έκδοσης (ΑΠ 1264/2011) και εκτέλεσης διαταγών πληρωμής (γνωμ. ΝΣΚ 466/2012) κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και τη κρίση του ΑΕΔ περί συνταγματικότητας του επιτοκίου του Δημοσίου (ΑΕΔ 25/2012) δυσχεραίνει εκ πρώτης όψεως την ικανοποίηση του δανειστή – προμηθευτή και καθιστά τον οφειλέτη - Δημόσιο προνομιούχο οφειλέτη.

Ωστόσο, με τη καθοδήγηση των δικηγόρων της εταιρείας οι προαναφερόμενοι σκόπελοι είναι δυνατόν να προσπεραστούν με επιτυχία. Ενδεικτικά, αν και παλαιότερα η υποβολή αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου απορρίπτονταν ως διαδικασία χρονοβόρα πλέον αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή καθώς με την ταυτόχρονη με την αγωγή υποβολή αίτησης προτίμησης η αγωγή προσδιορίζεται σύντομα, κρίνεται από ανώτερους εξειδικευμένους με τα σχετικά ζητήματα Δικαστές και η εκδοθησομένη απόφαση είναι τελεσίδικη που σημαίνει ότι το Δημόσιο υποχρεούται σε συμμόρφωση (ν. 3068/2002) με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού εντόκως μην έχοντας τη δυνατότητα να προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης που να εμποδίζουν την είσπραξη.

Εξάλλου στον σχετικό κλάδο οικονομίας η εταιρεία έχει παράσχει τις υπηρεσίες της όσον αφορά:

  • στην a la carte κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και παροχής υπηρεσιών
  • στην άμυνα έναντι πράξεων που παραβιάζουν τις διατάξεις του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού
  • στην αντιμετώπιση αξιώσεων βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών κ.ά.


 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr