Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Συνεργάτες


Γιώργος Ψαράκης

Επικοινωνία

g.psarakis@yiannatsis.gr

Τομεις εξειδίκευσης

Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας-Εξυγίανσης

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.) 2005
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2006)
London School of Economics – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (LL.M. 2007)
Κ.Ε.Κ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο (PgCert 2008)
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές τραπεζικού δικαίου στο εξωτερικό

Ο Γιώργος Ψαράκης είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασχολείται κυρίως με δικαστικές διενέξεις εμπορικής φύσεως, με αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας στις επιχειρήσεις και με το φορολογικό ποινικό δίκαιο. Εκπροσωπεί, επίσης, αρκετές φορές εντολείς ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για εγκλήματα οικονομικής φύσης. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης, την διεκδίκηση απαιτήσεων και την άμυνα έναντι εκτελέσεων. Παράλληλα ασχολείται με ζητήματα κλασικού αστικού δικαίου στο πεδίο του ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου.

Συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις-εντολείς μας σε καθημερινή βάση επιλύοντας ανακύπτοντα ζητήματα του καθημερινού εταιρικού βίου. Έχοντας εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τραπεζικό δίκαιο, αντιμετωπίζει συχνά επιθετικές κινήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων από την πλευρά της επιχείρησης ή του καταναλωτή.

Τέλος, έχει ασχοληθεί εκτενώς με το εξειδικευμένο αντικείμενο του φορολογικού δικαίου και συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις – εντολείς της εταιρείας γνωμοδοτώντας επί φορολογικών θεμάτων, παρέχοντας συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού και οργάνωσης σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας και επιλύοντας ανακύπτοντα φορολογικά ζητήματα.ΣυνεργάτεςΑρθρογραφία

- Η «Δεύτερη Ευκαιρία» των Επιχειρηματιών μέσα από το σχέδιο του Νέου Πτωχευτικού Νόμου: 9 ερωτοαπαντήσεις
- Η Άμυνα Απέναντι στις Επιθετικές Πρακτικές των Servicers (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων)
- Ο Υπολογισμός του Ύψους της Αποζημίωσης Πελατείας Αντιπροσώπου (ή Αποκλειστικού Διανομέα)  - Παράγοντες Επιμέτρησης
- Η Ευθύνη των Επιχειρήσεων σε Περίπτωση Κρούσματος COVID-19
- 4 Ερωτήματα-Απαντήσεις για την Αναστολή Πληρωμής των Επιταγών – Η προστασία των μη πληττόμενων ΚΑΔ
- Η Πανδημία του Κορωνοϊού ως Λόγος μη Καταβολής Ενοικίου
- Αγορά Ακινήτου σε Αναγκαστικό Πλειστηριασμό: Παγίδες και Κίνδυνοι
- Μύθος ή Πραγματικότητα: Η τάξη των «μεγαλο-οφειλετών»
- Η Προσπάθεια Ισότιμης Διαπραγμάτευσης με τα Πιστωτικά Ιδρύματα
- Οι Πρακτικές των Funds (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων) στην Μάχη των “Κόκκινων” Δανείων
- Η επανακατάθεση μετρητών ως άμυνα απέναντι στους ελέγχους «προσαύξησης» της Φορολογικής Αρχής – Το «μωσαϊκό» της Διοικητικής Πρακτικής
- Οι έλεγχοι της ΔΕΟΕ – Πρακτικές Αμφίβολης Νομιμότητας
- Φάκελος «Κόκκινα Δάνεια»: Η νομιμοποίηση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – η πρώτη εικόνα μέσα από τις δικαστικές αίθουσες
- Η Σκοπιμότητα της Καταχώρισης Κοινοτικού Σχεδίου με αφορμή την Αντιδικία για το IQOS
- Ευθύνη Εγγυητή σε Δάνειο - upd
- Το έγκλημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών-πλαστών τιμολογίων μετά τις αλλαγές του νομου 4335/2015 – πρόσφατες εξελίξεις
- Νόμος Δένδια - Ταχεία Εκκαθάριση των Υπερχρεωμένων Επιχειρήσεων
- H κερκόπορτα για την ταχεία εκκαθάριση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
- To ''colpo grosso'' των επιχειρηματικών δανείων
- 4 Βασικές Ερωτήσεις: Η πώληση των ''κόκκινων δανείων'' και η θέση του δανειολήπτη
- Το αδίκημα της έκδοσης/αποδοχής εικονικών/πλαστών τιμολογίων μετά τις αλλαγές του νόμου 4335/2015 - πρόσφατες εξελίξεις
- Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών: Τα 3 πρώτα χρόνια εφαρμογής του και η εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στην επίλυση των τραπεζικών διαφορών
- Η απαλλαγή εμπόρων από τα χρέη τους βάσει των νέων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα
- Απαλλαγή εγγυητή κατόπιν σύναψης ''πρόσθετων πράξεων'' μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος
- Τα κόκκινα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΥΕΕ
- Δάνεια τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση - ρυθμίσεις, συμβιβασμοί και δικαστικές διαμάχες
- Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου/ΕΤΕΑΝ
- Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Μια πρώτη αποτίμηση των πρακτικών συνεπειών
- Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων - Το οπλοστάσιο του επιχειρηματία-δανειστή
- Το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Ν. 86/1967) - Οι αλλαγές στο ενεργητικό υποκείμενου του εγκλήματος
- Τα δικαιώματα του Έλληνα καταναλωτή στην περίπτωση του σκανδάλου της Volkswagen
- Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων (μετρητών) που εισέρχονται ή εξέρχονται από χώρες της Ε.Ε.
- Σύγχρονές Μορφές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Συμβάσεων
- Ασφαλιστικά μέτρα νομής στην περίπτωση της χρηματοδοτημένης πώλησης αυτοκινήτου
- Ευθύνη εγγυητή σε σύμβαση δανείου
- Η πτώχευση και η παροχής μιας ''δεύτερης ευκαιρίας''
- Δάνεια σε ελβετικο φράγκο: το πρόβλημα, η αντίδραση της Ε.Ε. και η ελληνική πραγματικότητα (αναδημοσίευση από ''Ναυτεμπορική'')
- Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
- Οι παγίδες σε αγορές από πλειστηριασμούς, Ναυτεμπορική
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr