Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Σεπτέμβριος 2019 - Απόφαση Πρωτοδικείο Χανίων περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο Χανίων, με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής πιστωτικού ιδρύματος λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης της νομιμοποίησης της τράπεζας μετά από δύο διαδοχικές τιτλοποιήσεις της φερόμενης απαίτησης. Το πιστωτικό ίδρυμα δεν είχε προσκομίσει κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα απαραίτητα έγγραφα απόδειξης των τιτλοποιήσεων της απαίτησης.
Απρίλιος 2019 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών σε βάρος Πιστωτικού Ιδρύματος περί Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, με την οποία διετάχθη η αναστολή προγραμματισθέντος πλειστηριασμού ακινήτου Ανώνυμης Εταιρείας για τον λόγο ότι ήδη κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, εν γνώσει της πιστώτριας τράπεζας, είχε ξεκινήσει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017). Κρίθηκε, επομένως, ως αντίθετη με τα χρηστά ήθη η ενέργεια αυτή της τράπεζας να προχωρήσει σε κατάσχεση εν μέσω διαπραγματεύσεων και ανεστάλη η διαδικασία της εκτελέσεως. 
Απρίλιος 2019 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ερημοδικίας Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας εγγύησης σε σύμβαση δανείου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η διαχείριση του επίμαχου δανείου ανατέθηκε σε εταιρεία του νόμου 4354/2015 και η τελευταία ήταν που παραστάθηκε στην θέση της τράπεζας ενώπιον του δικαστηρίου. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απεφάνθη ότι τέτοια παράσταση δεν είναι νόμιμη καθότι αν και η διαχείριση του επίμαχου δανείου ανατέθηκε στην εν λόγω εταιρεία, για την συγκεκριμένη υπόθεση έπρεπε να παρασταθεί η ίδια η τράπεζα και όχι η εταιρεία διαχείρισης (βλ. αναλυτικά κι εδώ). 

Μάιος 2019 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ακυρότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση αντιδίκου και επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ακυρωνόταν εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Ο λόγος της ακύρωσης συνίστατο στο ότι η διαταγή πληρωμής, που εκδόθηκε από τον πωλητή σε βάρος του αγοραστή εντολέα μας, στηρίχθηκε σε συναλλαγματικές που κάλυπταν μέρος τιμήματος πώλησης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) που δεν περιλαμβανόταν στο συνταχθέν συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης, και άρα για συμφωνία τιμήματος που δεν είχε περιβληθεί τον απαραίτητο συμβολαιογραφικό τύπο (τίμημα εκτός συμβολαίου).
Μάιος 2019 - Έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού σε Βουλγαρικές Τράπεζες

Εκδόθηκε και εκτελέστηκε Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας δόθηκε η δυνατότητα δέσμευσης χρηματικών ποσών του οφειλέτη της εντολέως μας εταιρείας σε βουλγαρικές τράπεζες (βάσει του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 655/2014).  
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr