Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις ευεργετικές...

Read more...

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τμήμα...

Read more...

Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής – Ένας άμεσος και αποτελεσματικός θεσμός στο οπλοστάσιο του δανειστή και η αποτελεσματική άμυνα του οφειλέτη

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Δικηγόρος I. Εισαγωγικά, τί είναι η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής; Σύμφωνα με το άρθρο 67...

Read more...

Case Study: Υπ’ αριθμ. FD22P0652 Διαταγή Επιστροφής Παιδιού του Οικογενειακού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας- Επιστροφή του παιδιού στην μητέρα του στην Ελλάδα από την Αγγλία σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα Aστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγή Παιδιών μετά από ένα χρόνο «ομηρίας» από τον πατέρα του στην Αγγλία.

LEGAL INSIGHT Μάρτιος 2023 Ηλίας Γιαννατσής, Δικηγόρος Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας (High Court of Justice- Family Division) συνεδρίασε προκειμένου...

Read more...

Case Study: 25/2023 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Οικογενειακές Διαφορές): Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των τριών ανήλικων τέκνων στον πατέρα και λύση του γάμου λόγω της άσκησης ενδοοικογενειακής βίας από την μητέρα σε βάρος των τέκνων.

LEGAL INSIGHT Ιανουάριος 2023 Ηλίας Γιαννατσής, Δικηγόρος Πολύ συχνά όταν οι γονείς αντιδικούν για την επιμέλεια των παιδιών τους...

Read more...

Το δικαίωμα πρόσβασης στον μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα, στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου.

LEGAL INSIGHT Ιανουάριος 2023 Θάνος Μακρής, Δικηγόρος Σε περίπτωση διαζυγίου, όπου μεταβάλλονται οι σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και...

Read more...

Τα όρια της νομικής προσωπικότητας – Πρακτικές περιπτώσεις άρσης της αυτοτέλειας εταιρειών

LEGAL INSIGHT Δεκέμβριος 2022 Εμμανουέλα Χατζηδάκη, Δικηγόρος Ι.ΕΙΣAΓΩΓΗ Συχνά στον εταιρικό κόσμο συναντάμε το φαινόμενο φυσικά πρόσωπα και επιχειρηματίες, στην...

Read more...

Η ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο – Υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

LEGAL INSIGHT Σεπτέμβριος 2022 Τζίνα Αναστασάκη, Δικηγόρος, LL.M. Οικονομικού Ποινικού Δικαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ουκ ολίγες φορές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ανωνύμων ή λοιπών...

Read more...

Η αρχή του δεδικασμένου στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη και η ενδεχόμενη hoc κάμψη του, υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Μαΐου 2022, στην περίπτωση θέσης καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις με καταναλωτές.

LEGAL INSIGHT Ιούλιος 2022 Θάνος Μακρής, Δικηγόρος Η αρχή του δεδικασμένου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ Στην περίπτωση έκδοσης...

Read more...