Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Υπηρεσίες

Οικογενειακές Διαφορές

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου με τη υποβολή αιτήσεων/αγωγών για ανάθεση της επιμέλειας και την επιδίκαση διατροφής για ανήλικα και ενήλικα τέκνα, αγωγών διαζυγίου εν αντιδικία και εκδόσεων συναινετικών διαζυγίων. Ταυτόχρονα, οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε αγωγές προσβολής πατρότητας και δικαστικής αναγνώρισης τέκνου.

Είναι γεγονός πως τις περισσότερες φορές οι οικογενειακές διαφορές απαιτούν λεπτό χειρισμό και η επιτυχής έκβασή τους βασίζεται, αρχικά, στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντολέα και στον δικηγόρο και έπειτα στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προκειμένου το δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη εικόνα στο ζήτημα ποιος σύζυγος είναι, πραγματικά, υπαίτιος για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, ποιος γονέας είναι πραγματικά κατάλληλος για την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας στο πρόσωπό του, καθώς και ποια είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε διατροφή.

Η νομική ομάδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος προσπαθεί να απαλλοτριώσει τα περιουσιακά του στοιχεία για να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή, απασχολείται εκτενώς με την εμπράγματη εξασφάλιση του δικαιούχου σε διατροφή με τη εγγραφή προσημείωσης, τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, την υποβολή αγωγής διάρρηξης με σκοπό την ανατροπή μεταβίβασης ακινήτου, και ποινικά με την υποβολή μηνύσεων και παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης διατροφής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι η συνεχής πίεση μέσω δικαστικών και εξώδικων βοηθημάτων είναι ενίοτε ο μοναδικός τρόπος για την κατοχύρωση των αξιώσεων των εντολέων μας. 

Μετά το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το οποίο συστήθηκε στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομοθετική υιοθέτηση της κοινής γονικής μέριμνας (κοινή ανατροφή/συνεπιμέλεια/σύστημα εναλλασσόμενης κατοικίας) αναλαμβάνουμε και προωθούμε συνειδητά περιπτώσεις που ελέγχουν ως αναχρονιστικές και αντισυνταγματικές τις, κατά νομολογιακό έθιμο δυστυχώς, παραδεδεγμένες υποθέσεις της βιοοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας, της μη συνεννόησης μεταξύ των γονέων και της σταθερής κατοικίας, κυρίως από τη σκοπιά των επιπτώσεων της μη εφαρμογής της κοινής ανατροφής στην ψυχική ευημερία των παιδιών.

Ήδη πριν την ψήφιση του ν. 4800/2021 και την καθιέρωση δια αυτού της από κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας, εργαστήκαμε σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων προς την μεταρρύθμιση του οικογενειακού μας δικαίου.
  
Σήμερα, μετά την ψήφιση του νόμου για την κοινή επιμέλεια, συνεχίζουμε να πιέζουμε για την εμπέδωση της ρύθμισης στην πράξη μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του παιδιού. Το γραφείο μας έχει ακόμη μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, τις οποίες αντιμετωπίζουμε με δραστικότητα, ενώ ειδικευόμαστε αντίστοιχα στην διαχείριση του συνόλου των υποθέσεων ποινικής φύσης που ανακύπτουν μέσα από τις οικογενειακές διαφορές, όπως είναι η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων. Έχουμε ακόμη χειριστεί με επιτυχία,  περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ψευδείς κατηγορίες σε βάρος του ενός γονέα από τον άλλο, προκειμένου να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης και αποκοπής του από το παιδί.

Περαιτέρω, αντιμετωπίζουμε κατά μέτωπο την προβολή παράλογων διατροφικών αξιώσεων, οι οποίες τελικά αποτελούν κριτήριο μη – ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού στο γονέα που χρησιμοποιεί το διατροφικό δικαίωμά του τέκνου ως αθέμιτο μοχλό εξασφάλισης ευημερίας του έχοντας την επιμέλεια αυτού. 

Ειδικότερα, η εταιρεία μας ασχολείται σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο με: 
- αξιώσεις μεταξύ των συζύγων στα κτηθέντα κατά τη διάρκεια του γάμου αποκτήματα, 
- υποβολή αγωγών διαζυγίου (για λόγους ισχυρού κλονισμού, διετούς διάστασης), 
- υποβολή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης του ενός συζύγου σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, 
- υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για τον καθορισμό της συνεισφοράς του ενός συζύγου στις διατροφικές ανάγκες του άλλου συζύγου και των τέκνων,
- υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας και της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας.

Η εταιρεία ασχολείται τέλος με σύγχρονα ζητήματα διεθνούς οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων διασυνοριακής απαγωγής παιδιών και της ελευθερίας μετακίνησης των οικογενειών των ομοφύλων προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ειδικευόμαστε γενικότερα σε ζητήματα που ανακύπτουν στις σχέσεις διεθνών ζευγαριών και οικογενειών.

Το ευκταίο στις οικογενειακές, κυρίως, διαφορές είναι να υπάρχει σύγκλιση απόψεων των γονέων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι συνήθως διαφορετική και η αναζήτηση λύσης δια της δικαστικής οδού καθίσταται αναγκαία.

 


Τελευταία Νέα

- Από 25.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Απαγόρευση μετοίκησης των παιδιών με την μητέρα τους – ορισμός της πρώην συζυγικής κατοικίας ως τόπου διαμονής των δύο παιδιών και ανάθεση της επιμέλειας από κοινού στους γονείς – απόρριψη αιτήματος διατροφής.
- Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας- Ανάθεση της Επιμέλειας στον Πατέρα
- Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συνυπολογισμού Αξίας Χρήσης της Ανευ Ανταλλάγματος Παραχωρηθείσας Οικογενειακής Στέγης
Περισσότερα νέα...

Σχετικά κείμενα

- Case Study: Υπ’ αριθμ. FD22P0652 Διαταγή Επιστροφής Παιδιού του Οικογενειακού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας- Επιστροφή του παιδιού στην μητέρα του στην Ελλάδα από την Αγγλία σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα Aστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγή Παιδιών μετά από ένα χρόνο «ομηρίας» από τον πατέρα του στην Αγγλία.
- Case Study: 25/2023 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Οικογενειακές Διαφορές): Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των τριών ανήλικων τέκνων στον πατέρα και λύση του γάμου λόγω της άσκησης ενδοοικογενειακής βίας από την μητέρα σε βάρος των τέκνων.
- Το δικαίωμα πρόσβασης στον μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα, στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου.
- Η ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων μετά τη λύση του γάμου και της ελεύθερης συμβίωσης-Προϋποθέσεις έγερσης των σχετικών αγωγών
- Οι νέες διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου και η προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
- Η δυνατότητα μεταρρύθμισης δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας λόγω μεταβολής των συνθηκών: πρακτικές εφαρμογές του άρθρου 1536 του Αστικού Κώδικα υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4800/2021.
- Ο χρόνος με το παιδί ως βασικός ρυθμιστικός παράγοντας του δικαίου των σχέσεων γονέων και τέκνων μετά το Ν. 4800/2021: ο ελάχιστος «υποχρεωτικός» χρόνος του 1/3, η έννοια της άσκησης της επιμέλειας «50/50», τα ρευστά όρια μεταξύ άσκησης δικαιώματος επικοινωνίας και άσκησης επιμέλειας και οι αντανακλαστικές συνέπειες στο δίκαιο της διατροφής.
- Η απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2021 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C 490/20, (V.М.А. κατά Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo”) σε διάλογο με την απόφαση 9/2016 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου: τα κριτήρια για την διασυνοριακή αναγνώριση της προσωπικής κατάστασης και της αντιμετώπισης των «χωλών» εννόμων σχέσεων στην περίπτωση των ομοφύλων οικογενειών.
- Η επικοινωνία του παιδιού με «τρίτους», γονείς και μη: η νέα διάταξη του άρθρου 1520 του Αστικού Κώδικα.
- Το νέο οικογενειακό δίκαιο μετά την ψήφιση του Ν. 4800/2021: Η εδραίωση της έννοιας της από κοινού και εξίσου ανατροφής.
- Η νέα εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου: Η αναγνώριση ότι τυχόν άρνηση της εισαγγελικής αρχής να δώσει στον μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα τα πορίσματα κοινωνικής έρευνας σχετικά με το ανήλικο τέκνο του είναι αντίθετη με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
- Τρανς Γονεϊκότητα: Η ανάγκη παρουσίας του γονέα στην ζωή του παιδιού του και το κακώς εννοούμενο κριτήριο της «σταθερότητας» ως πρόσχημα για τον αποκλεισμό του.
- Το νέο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα: Συνεπιμέλεια των γονέων ως προς τον καθορισμό του τόπου διαμονής- Η άμυνα του γονέα και η σχέση της νέας ρύθμισης με την Σύμβαση της Χάγης για την Διεθνή Απαγωγή Παιδιών
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα γονικής μέριμνας τέκνων διεθνών ζευγαριών
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Περιουσιακές Σχέσεις των Διεθνών Ζευγαριών
- H αρχή του συμφέροντος του παιδιού ως ένας πιθανός δρόμος για την εγκαθίδρυση της ομογονεϊκότητας στην Ελλάδα
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο στο Διαζύγιο των Διεθνών Ζευγαριών
- Παράνομη Μετοίκηση του ενός Γονέα με το Παιδί στο Εξωτερικό: Η Διασυνοριακή Προστασία
- Η Αποδυνάμωση των Αποδεικτικών Μέσων του Αντιδίκου λόγω Προσβολής του Δικαιώματος στην Ιδιωτικότητα
- Η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου στον πατέρα
- Η ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων και στους δύο γονείς
- Οι παράλογες αξιώσεις διατροφής ως κριτήριο (μη) ανάθεσης επιμέλειας και η αντίκρουσή τους
- Το ειδικότερο ζήτημα της ανάληψης της επιμέλειας τέκνου από τον πατέρα: οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις
- Η παρεμπόδιση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο
- Ο αποκλεισμός από το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με τέκνο
- Τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας τέκνου όπως τίθενται από την νεότερη νομολογία του Αρείου Πάγου
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr