Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
 • orbit image 1
 • orbit image 2
 • orbit image 3
 • orbit image 4
 • orbit image 5
 • orbit image 6

 

Η Εταιρεία
Η δικηγορική εταιρεία «Γιαννατσής και Συνεργάτες» αποτελεί την εξέλιξη δικηγορικού γραφείου που ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν τρεις δεκαετίες από τον μέχρι σήμερα επικεφαλής και διαχειριστή της εταιρείας Θεόδωρο Η. Γιαννατσή. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στον 4ο και 5ο όροφο κτιρίου επί της οδού Καρνεάδου 38 και στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Καρνεάδου 41, στην Αθήνα.

Οι αρχές μας:

 • Σχολαστική μελέτη και έρευνα κάθε υπόθεσης και ερωτήματος.
 • Πολύπλευρη αντιμετώπιση των ζητημάτων αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εξειδίκευση σε περισσότερους του ενός τομείς.
 • Αυστηρή τήρηση των χρονικών υποσχέσεων.
 • Διαρκής ενημέρωση των εντολέων για την πορεία των υποθέσεών τους.
 • Συνεχής επιμόρφωση των συνεργατών.

Η εταιρεία στελεχώνεται από επαγγελματίες άριστα καταρτισμένους και αφοσιωμένους στο αντικείμενό τους, που παρέχουν υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου. Στόχος της εταιρείας και των συνεργατών της είναι να προσφέρουν πολύπλευρες νομικές υπηρεσίες με διαφανείς όρους συνεργασίας, εξετάζοντας το κάθε τεθέν ζήτημα από όλες τις δυνατές σκοπιές του μέσα από την ενεργή συμμετοχή περισσότερων τους ενός εξειδικευμένων δικηγόρων.

Η εταιρεία υποστηρίζεται από μία εκτενή βάση βιβλιογραφίας και περιοδικού νομικού τύπου αλλά και από σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις νομολογιακών δεδομένων. Παράλληλα, οι συνεργάτες της εταιρείας επικουρούνται από μία αναλυτική βάση δεδομένων η οποία είναι διαρθρωμένη ανά αντικείμενο δικαίου και η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα έρευνας και νομολογιακής επεξεργασίας των τριών δεκαετιών λειτουργίας της.Τελευταία Νέα

- Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας- Ανάθεση της Επιμέλειας στον Πατέρα
- Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης & Απόφαση Ειρηνοδικείου Ψωφίδος περί ακύρωσης επιταγών προς εκτέλεση συνολικού ύψους 80.000 ευρώ κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 925 ΚΠολΔ λόγω έλλειψης συγκοινοποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων του ειδικού δικαιούχου της απαίτησης προκειμένου αυτός να αρχίσει την αναγκαστική εκτέλεση.
- Απόφαση του Εφετείου Αθηνών για ελευθέρωση εγγυητή από την εγγυητική του ευθύνη κατ΄εφαρμογήν της ΑΚ 862.
Περισσότερα νέα...

Αρθρογραφία

- Η νέα εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου: Η αναγνώριση ότι τυχόν άρνηση της εισαγγελικής αρχής να δώσει στον μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα τα πορίσματα κοινωνικής έρευνας σχετικά με το ανήλικο τέκνο του είναι αντίθετη με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
- Τρανς Γονεϊκότητα: Η ανάγκη παρουσίας του γονέα στην ζωή του παιδιού του και το κακώς εννοούμενο κριτήριο της «σταθερότητας» ως πρόσχημα για τον αποκλεισμό του.
- Το νέο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα: Συνεπιμέλεια των γονέων ως προς τον καθορισμό του τόπου διαμονής- Η άμυνα του γονέα και η σχέση της νέας ρύθμισης με την Σύμβαση της Χάγης για την Διεθνή Απαγωγή Παιδιών
- Ακύρωση Διαθήκης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής του διαθέτη.
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα γονικής μέριμνας τέκνων διεθνών ζευγαριών
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Περιουσιακές Σχέσεις των Διεθνών Ζευγαριών
- H αρχή του συμφέροντος του παιδιού ως ένας πιθανός δρόμος για την εγκαθίδρυση της ομογονεϊκότητας στην Ελλάδα
- Η Απαλλαγή του Εγγυητή λόγω Καθυστερημένης Καταγγελίας της Τράπεζας (ΑΚ 868)
- Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο: Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο στο Διαζύγιο των Διεθνών Ζευγαριών
- Το Φορολογικό Πλαίσιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών μετά τον ν. 4601/2019
Περισσότερη αρθρογραφία...


Legal Insights

Καταχωρίστε το email σας για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας σημειώματα
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr