Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής – Συμφωνία αναστολής μισθωτικής σύμβασης λόγω Covid-19

Με την υπ’ αριθ. 1062/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διατάχθηκε υπέρ της εντολέως μας...

Read more...

Σεπτέμβριος 2023 – Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Καταδίκη σε in natura αποζημίωση – Υποχρέωση μεταβίβασης ακινήτου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7847/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αγωγής που άσκησε ο εντολέας...

Read more...

Σεπτέμβριος 2023 – Τελεσίδικη ακύρωση διαταγής πληρωμής ποσού 100.000,00€ λόγω καταχρηστικότητας

Τελεσίδικη ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της τράπεζας να καταγγείλει την δανειακή σύμβαση...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία είχε καθορισθεί συνεπιμέλεια των τέκνων

Υπ’ αριθ. 4677/2023 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Απόφαση Πρωτοδικείου Νάξου – Χρονική Κατανομή Επιμέλειας Ανηλίκου Τέκνου με Εναλλασσόμενη Κατοικία

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 82/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου (Ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), με την...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Αναστολή πλειστηριασμού, με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά

Κατά της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, εκκίνησαν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρχικώς ασκήθηκε ανακοπή κατά του πλειστηριασμού...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Δεκτή αγωγή προσβολής προσωπικότητας με αίτημα αποζημίωσης στο πλαίσιο οικογενειακής αντιδικίας

Ο εντολέας μας, άσκησε αγωγή προσβολής προσωπικότητας με αίτημα επιδίκασης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης κατά των...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Προσωρινή μερική αναστολή πλήρωσης όρου εγγυοδοσίας

Η αντίδικος επισπεύδουσα προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε κατάσχεση εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων,...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής ποσού 812.000 ευρώ λόγω Αναφοράς Εσφαλμένης Αιτίας

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 2770/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε την ασκηθείσα ανακοπή...

Read more...

Αύγουστος 2023 – Αναστολή Πλειστηριασμού

Χορήγηση Προσωρινής Διαταγής για την αναστολή επικείμενου πλειστηριασμού ακινήτων κατ’ ά. 938 ΚΠολΔ Η αντίδικος επισπεύδουσα προχώρησε...

Read more...