Συνεργάτες

Επικοινωνία

th.yiannatsis@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας-Εξυγίανσης, Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.) 1981

Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την ποινική δίκη (International Excellence in Legal Education and Science) 2009.

Ο Θοδωρής Γιαννατσής είναι ο ιδρυτής και σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας. Ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 1983.

Χειρίζεται υποθέσεις εμπορικού και ποινικού δικαίου κατέχοντας τη θέση του νομικού συμβούλου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των διεθνών μεταφορών, της υγείας-αισθητικής κ.ά. Έχοντας εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες συνεργάζεται με εντολείς μας στο πεδίο των δικαστικών διενέξεων είτε αυτές αφορούν σε αστικές είτε σε ποινικές διαφορές.

Επικοινωνία

a.giaki@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική σχολή, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2004)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2001)

Phillips– Universität Marburg, Γερμανία, Τμήμα Νομικής (2000)

Η Αλεξάνδρα Γιάκη είναι εταίρος – διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003.

Χειρίζεται υποθέσεις οικογενειακού δικαίου για ρύθμιση διαφορών μεταξύ συζύγων όπως το διαζύγιο, οι αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, η διατροφή μεταξύ συζύγων, καθώς και οι διαφορές μεταξύ γονέων για την επιμέλεια και τη διατροφή των τέκνων. Διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού, ενοχικού, τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επικοινωνία

g.kakouriotis@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας – Εξυγίανσης

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» – Master In Law And Economics (M.Sc. 2017)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B.2015)

Ο Γεώργιος Κακουριώτης είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εξειδικεύεται σε ζητήματα εταιρικού, τραπεζικού, πτωχευτικού και εν γένει εμπορικού δικαίου. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου.

Επικοινωνία

a.asimakopoulos@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης (B.A. 2005)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» (M.A. 2008)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2014)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες» (LL.M. 2019)

Ο Ανδρέας Ασημακόπουλος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016.

Έχει εμπειρία χειρισμού, σε επίπεδο δικαστικής αντιδικίας και συμβουλευτικό, υποθέσεων αστικού (εμπράγματο, ενοχικό, οικογενειακό, αδικοπραξίες), εμπορικού, τραπεζικού δικαίου, καθώς και υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Επικοινωνία

st.theodoropoulos@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εργατικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο ιδιωτικό δίκαιο «Πολιτική Δικονομία» (LL.M. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2018).

Université de Bourgogne, Faculte de droit (2015)

Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Έχει εμπειρία στη μαχόμενη δικηγορία εξειδικευόμενος σε υποθέσεις εμπορικού, εργατικού και φορολογικού και δικαίου. Ως νομικός σύμβουλος έχει λάβει μέρος σε χρηματοδοτικές συναλλαγές υπερεθνικού χαρακτήρα. Χειρίζεται συμβουλευτικά το προσυμβατικό στάδιο σε συμβάσεις σημαντικού οικονομικού αντικειμένου.

Επικοινωνία

k.stameni@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» (M.Sc. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2015)

Η Κατερίνα Σταμένη είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Ασχολείται με υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, με εξειδίκευση στο οικογενειακό (αγωγές διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, επιδίκασης διατροφής κ.λπ.), κληρονομικό δίκαιο (αγωγές ακύρωσης διαθήκης κ.λπ.) και στο δίκαιο ενέργειας. Χειρίζεται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, ενώ έχει εμπειρία και στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

Επικοινωνία

g.anastasaki@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. 2022)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2020)

Η Τζίνα Αναστασάκη είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, με έμφαση στα αδικήματα φορολογικής παραβατικότητας (φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εικονικά τιμολόγια κλπ.). Ακόμη, διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις Phishing (απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος), ενώ χειρίζεται και υποθέσεις αστικών διαφορών (κληρονομικού, εμπραγμάτου, ενοχικού, οικογενειακού δικαίου). Κατέχει επίσης πιστοποίηση γερμανικής νομικής ορολογίας.

Επικοινωνία

i.gkliva@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο και τις Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (LL.M. 2020)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2018)

Η Ιωάννα Γκλίβα είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Εξειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο καθώς και στο οικογενειακό δίκαιο. Διαθέτει επίσης εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικού δικαίου και δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επικοινωνία

th.makris@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Ποινικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. pend. 2023)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στις Διαπραγματεύσεις (DiN 2020)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Δίκαιο και Οικονομία (MSc 2019)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας (LL.M. 2017)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2014)

Ο Θάνος Μακρής είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016

Χειρίζεται ποινικές υποθέσεις, με έμφαση στα οικονομικά αδικήματα. Χειρίζεται υποθέσεις αστικού δικαίου με έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο και τις ποινικές προεκτάσεις του, ενώ διαθέτει εμπειρία και σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, με έμφαση στο δίκαιο ανταγωνισμού και στα προσωπικά δεδομένα. Παρέχει, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορικές συμβάσεις.

Δημοσιεύσεις

Η προστασία των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων σε Αντωνόπουλο Κ., Αρώνη Χ, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ενέργειας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Επικοινωνία

i.goulielmos@yiannatsis.gr

Τομεις εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο και τις Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (LL.M. 2022)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2020)

Ο Ιορδάνης Γουλιέλμος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασχολείται, κυρίως, με υποθέσεις σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου και του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ έχει εμπειρία σε υποθέσεις τραπεζικού και εμπορικού δικαίου. Χειρίζεται, επίσης, υποθέσεις δημοσίου δικαίου. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορικές συμβάσεις.

Επικοινωνία

a.kolokytha@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» – Master In Law And Economics (M.Sc. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2020)

Η Αναστασία Κολοκυθά είναι συνεργάτιδα της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται κυρίως υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, εξειδικεύεται, δε, στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού. Διαθέτει, επίσης, εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της ενέργειας.

Επικοινωνία

k.voutsinas@yiannatsis.gr

Αρμοδιότητες

Νομικός Βοηθός, Διευθυντής

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Ο Κώστας Βουτσινάς έχει ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο νομικών σπουδών καθώς και εκπαίδευσης paralegal.

Έχει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση επιχειρήσεων και στο marketing, ενώ υποστηρίζει το έργο της δικηγορικής εταιρείας διοικητικά για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εικοσαετία.

Επικοινωνία

th.yiannatsis@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας-Εξυγίανσης, Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.) 1981

Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την ποινική δίκη (International Excellence in Legal Education and Science) 2009.

Ο Θοδωρής Γιαννατσής είναι ο ιδρυτής και σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας. Ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 1983.

Χειρίζεται υποθέσεις εμπορικού και ποινικού δικαίου κατέχοντας τη θέση του νομικού συμβούλου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των διεθνών μεταφορών, της υγείας-αισθητικής κ.ά. Έχοντας εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες συνεργάζεται με εντολείς μας στο πεδίο των δικαστικών διενέξεων είτε αυτές αφορούν σε αστικές είτε σε ποινικές διαφορές.

Επικοινωνία

a.giaki@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική σχολή, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2004)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2001)

Phillips– Universität Marburg, Γερμανία, Τμήμα Νομικής (2000)

Η Αλεξάνδρα Γιάκη είναι εταίρος – διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003.

Χειρίζεται υποθέσεις οικογενειακού δικαίου για ρύθμιση διαφορών μεταξύ συζύγων όπως το διαζύγιο, οι αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, η διατροφή μεταξύ συζύγων, καθώς και οι διαφορές μεταξύ γονέων για την επιμέλεια και τη διατροφή των τέκνων. Διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού, ενοχικού, τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επικοινωνία

g.kakouriotis@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας – Εξυγίανσης

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» – Master In Law And Economics (M.Sc. 2017)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B.2015)

Ο Γεώργιος Κακουριώτης είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εξειδικεύεται σε ζητήματα εταιρικού, τραπεζικού, πτωχευτικού και εν γένει εμπορικού δικαίου. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου.

Επικοινωνία

a.asimakopoulos@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης (B.A. 2005)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» (M.A. 2008)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2014)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες» (LL.M. 2019)

Ο Ανδρέας Ασημακόπουλος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016.

Έχει εμπειρία χειρισμού, σε επίπεδο δικαστικής αντιδικίας και συμβουλευτικό, υποθέσεων αστικού (εμπράγματο, ενοχικό, οικογενειακό, αδικοπραξίες), εμπορικού, τραπεζικού δικαίου, καθώς και υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Επικοινωνία

st.theodoropoulos@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εργατικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο ιδιωτικό δίκαιο «Πολιτική Δικονομία» (LL.M. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2018).

Université de Bourgogne, Faculte de droit (2015)

Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Έχει εμπειρία στη μαχόμενη δικηγορία εξειδικευόμενος σε υποθέσεις εμπορικού, εργατικού και φορολογικού και δικαίου. Ως νομικός σύμβουλος έχει λάβει μέρος σε χρηματοδοτικές συναλλαγές υπερεθνικού χαρακτήρα. Χειρίζεται συμβουλευτικά το προσυμβατικό στάδιο σε συμβάσεις σημαντικού οικονομικού αντικειμένου.

Επικοινωνία

k.stameni@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» (M.Sc. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2015)

Η Κατερίνα Σταμένη είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Ασχολείται με υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, με εξειδίκευση στο οικογενειακό (αγωγές διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, επιδίκασης διατροφής κ.λπ.), κληρονομικό δίκαιο (αγωγές ακύρωσης διαθήκης κ.λπ.) και στο δίκαιο ενέργειας. Χειρίζεται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, ενώ έχει εμπειρία και στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

Επικοινωνία

g.anastasaki@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. 2022)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2020)

Η Τζίνα Αναστασάκη είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, με έμφαση στα αδικήματα φορολογικής παραβατικότητας (φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εικονικά τιμολόγια κλπ.). Ακόμη, διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις Phishing (απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος), ενώ χειρίζεται και υποθέσεις αστικών διαφορών (κληρονομικού, εμπραγμάτου, ενοχικού, οικογενειακού δικαίου). Κατέχει επίσης πιστοποίηση γερμανικής νομικής ορολογίας.

Επικοινωνία

i.gkliva@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο και τις Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (LL.M. 2020)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2018)

Η Ιωάννα Γκλίβα είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Εξειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο καθώς και στο οικογενειακό δίκαιο. Διαθέτει επίσης εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικού δικαίου και δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επικοινωνία

th.makris@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Ποινικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. pend. 2023)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στις Διαπραγματεύσεις (DiN 2020)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Δίκαιο και Οικονομία (MSc 2019)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας (LL.M. 2017)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2014)

Ο Θάνος Μακρής είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016

Χειρίζεται ποινικές υποθέσεις, με έμφαση στα οικονομικά αδικήματα. Χειρίζεται υποθέσεις αστικού δικαίου με έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο και τις ποινικές προεκτάσεις του, ενώ διαθέτει εμπειρία και σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, με έμφαση στο δίκαιο ανταγωνισμού και στα προσωπικά δεδομένα. Παρέχει, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορικές συμβάσεις.

Δημοσιεύσεις

Η προστασία των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων σε Αντωνόπουλο Κ., Αρώνη Χ, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ενέργειας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Επικοινωνία

i.goulielmos@yiannatsis.gr

Τομεις εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο και τις Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (LL.M. 2022)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής Σχολής (LL.B. 2020)

Ο Ιορδάνης Γουλιέλμος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασχολείται, κυρίως, με υποθέσεις σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου και του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ έχει εμπειρία σε υποθέσεις τραπεζικού και εμπορικού δικαίου. Χειρίζεται, επίσης, υποθέσεις δημοσίου δικαίου. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορικές συμβάσεις.

Επικοινωνία

a.kolokytha@yiannatsis.gr

Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» – Master In Law And Economics (M.Sc. pend. 2023)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2020)

Η Αναστασία Κολοκυθά είναι συνεργάτιδα της δικηγορικής εταιρείας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Χειρίζεται κυρίως υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, εξειδικεύεται, δε, στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού. Διαθέτει, επίσης, εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της ενέργειας.

Επικοινωνία

k.voutsinas@yiannatsis.gr

Αρμοδιότητες

Νομικός Βοηθός, Διευθυντής

Γλώσσες

Αγγλικά

Εκπαίδευση

Ο Κώστας Βουτσινάς έχει ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο νομικών σπουδών καθώς και εκπαίδευσης paralegal.

Έχει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση επιχειρήσεων και στο marketing, ενώ υποστηρίζει το έργο της δικηγορικής εταιρείας διοικητικά για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εικοσαετία.