Εργατικό Δίκαιο

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Πέρα από τις αστικές αξιώσεις για καταβολή δεδουλευμένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 Α.Ν. 690/1945, η μη καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών (είτε μισθών είτε δώρων) είναι ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει σε βάρος του εκπροσώπου της επιχείρησης ποινές φυλάκισης και προστίμου (συγκεκριμένα, φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή, που υπολογίζεται μεταξύ από το κατώτατο του 25% έως το ανώτατο του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού). Η διαδικασία κινείται με το αυτόφωρο, εφόσον ο εργαζόμενος προσφύγει την ίδια ημέρα της μη καταβολής στην Εισαγγελία/Αστυνομία.

Όχι. Για να είναι νόμιμη η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, θα πρέπει είναι έγγραφη και μόλις γνωστοποιηθεί στον εργαζόμενο να του καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό η αποζημίωση απόλυσής του.

Μπορείς να ασκήσεις αγωγή σε βάρος του εργοδότη ζητώντας την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, την υποχρέωση του να αποδέχεται την εργασία σου και επιπλέον την καταβολή μισθών υπερημερίας για κάθε μήνα που δεν δέχεται την εργασία αυτή.

Ναι. Μπορείτε να ασκήσετε σε βάρος του αγωγή ζητώντας επιπλέον αμοιβή για υπερεργασία (20% επί του ωρομισθίου), υπερωρία (120% επί του ωρομισθίου αν δεν έχει δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη) αλλά και αμοιβή για πρόσθετη μη συναφή με το κύριο αντικείμενο απασχόλησης, εργασία.