Υπηρεσίες

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις…

Τραπεζικό Δίκαιο

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις επιθετικές ενέργειες των Τραπεζών.

Φορολογικό Δίκαιο

Ελέγχουμε δικαστικά την αυθαιρεσία της φορολογικής διοίκησης.

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Αποσοβούμε τον ποινικό κίνδυνο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Οικογενειακό Δίκαιο

Η Εταιρεία έχει μακρά παράδοση επιτυχιών στις οικογενειακές αντιδικίες.

Κληρονομικό Δίκαιο

Επιλύουμε προβλήματα της αιτία θανάτου διαδοχής.

Δίκαιο Αφερεγγυότητας - Εξυγίανσης

Καθιστούμε δυνατή την εύρεση βιώσιμων οικονομικά λύσεων.

Είσπραξη Επισφαλών Εμπορικών Απαιτήσεων

Η Εταιρεία μας χειρίζεται εδώ και αρκετά χρόνια επιτυχώς υποθέσεις...

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης...

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας αλληλένδετος με την...

Δίκαιο Ενέργειας

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και πείρα σε ένα εύρος θεμάτων...

Golden Visa

Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80) περιλαμβάνει...