Δίκαιο Ενέργειας

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και πείρα σε ένα εύρος θεμάτων που σχετίζονται με τον αναδυόμενο τομέα του δικαίου της ενέργειας. Συγκεκριμένα, παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό, καθώς και νομική υποστήριξη σε διοικητικές διαδικασίες για θέματα που σχετίζονται με τις ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την υποβολή προσφορών για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες και την σύνταξη και τον έλεγχο κάθε είδους συμβάσεων (όπως λ.χ. μίσθωσης κ.λπ.).

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για το πλήρες φάσμα των θεμάτων που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία των δραστηριοτήτων της παραγωγής και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την σύσταση των νέων μορφών ενεργειακών κοινοτήτων, ήτοι της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.), που εισήγαγε ο πλέον πρόσφατος νόμος 5037/2023.

Τελευταία Νέα

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More

Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις... Read More

Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την Αποθήκευση Ενέργειας – Προθεσμία και Δικαιολογητικά

Προκηρύχθηκε από την «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) ο πρώτος από τους τρεις... Read More

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από... Read More

Ο νέος νόμος 5037/2023 και οι αλλαγές που επέφερε στον τομέα της ενέργειας

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Κατερίνα Σταμένη, Δικηγόρος Ο νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28.03.2023, τ. Α΄), ψηφίστηκε από την Ελληνική... Read More