Φορολογικό Δίκαιο

Το φορολογικό δίκαιο αποτελεί κομβικό σημείο των σχέσεων του πολίτη με τη Κράτος και πηγή διενέξεων με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Η αυθαιρεσία της φορολογικής εξουσίας επιβάλλεται να ελέγχεται. Στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου (φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της δαπάνης όπως δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων, ζητήματα ΚΒΣ – νυν ΕΛΠ -) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά αφορούν στα κάτωθι:

  • Έλεγχος και ακύρωση φορολογικών πράξεων λόγων παραγραφής.
  • Άμυνα απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους και παράνομες πρακτικές των Φορολογικών Αρχών.
  • Αντιμετώπιση ελέγχων που έχουν ως βάση τους την “προσαύξηση” της περιουσίας των ελεγχόμενων και τεκμηρίωση ποσών που ανευρέθηκαν κατά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Φορολογικός σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρήσεων, φορολογικά κίνητρα σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.
  • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών ζητημάτων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων).
  • Εκπροσώπηση και υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή των φορολογικών και εν γένει διοικητικών αρχών σχετικά με διαφορές που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της φορολογικής Διοίκησης (διοικητικές προσφυγές, ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, κτλ.).
  • Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων και εγκλημάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κτλ.).
  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δημόσιο (παρακολούθηση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμίσεων περί τμηματικών καταβολών σε δόσεις).
  • Εκπροσώπηση στις θεσμοθετημένες διοικητικές επιτροπές περί εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κοκ).

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, ο οποίος σήμερα λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ρόλου του κράτους και της επέκτασης του κρατικού οικονομικού και κοινωνικού παρεμβατισμού γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις- κατά την χάραξη της οικονομικής ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.

Οι διαρκώς εξελισσόμενες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, προσδιορίζουν αποφασιστικά τις αντίστοιχες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των πολιτών ενώ οι η ιδιομορφία του ελληνικού φορολογικού δικαίου, το οποίο χαρακτηρίζει η τάση για εξαντλητική νομοθετική ρύθμιση των φορολογικών θεμάτων, οδηγεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο «πληθωρισμό» των φορολογικών διατάξεων, νομοθετική αστάθεια και αβεβαιότητα για τον φορολογούμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από την διοίκηση, με αποτέλεσμα η νομική συνδρομή τόσο σε προληπτικό – συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε ρυθμιστικό – κατασταλτικό να καθίσταται απολύτως αναγκαία. Η αποτελεσματικότητα μας ερείδεται στην εκπαίδευση των συνεργατών μας στο φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στη διαρκή ενημέρωσή μας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Τελευταία Νέα

Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων: από τον δικαστικό αγώνα στην υπογραφή της πολυπόθητης ρύθμισης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κακουριώτης Το ελληνικό κράτος, έχοντας αποτύχει στην λήψη όλων εκείνων των μέτρων... Read More

Ιούνιος 2024 – Δημοτικά Τέλη: Δικαστική διαταγή επιστροφής τους

Δεκτή προσφυγή της εντολέως εταιρείας - διαταγή επιστροφής δημοτικών τελών λόγω μη εκτέλεσης από των... Read More

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More

Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις... Read More

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από... Read More