Golden Visa

Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80) περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών, των οποίων οι επενδύσεις έχουν χαρακτηριστεί ως στρατηγικές επενδύσεις, μέσω της παροχής διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ή τις 500.000 ευρώ (αναλόγως της περιοχής που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

Βασικές προϋποθέσεις απόκτησης golden visa είναι:

  1. Η νόμιμη είσοδος στη χώρα
  2. Πλήρης κυριότητα ακινήτου αξίας 250.000,00€ ή 500.000,00€ ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ιδανικό μερίδιο ιδιοκτησίας πρέπει να μεταφράζεται σε επένδυση ύψους του ανωτέρω ελάχιστου ποσού. Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον όση τα ανωτέρω κατώτατα όρια. Δικαιούχοι είναι και οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000∙ θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
  3. Τους παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύουν και τα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

Ως μέλη οικογένειας νοούνται:

α. O/η σύζυγος

β. ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα

γ. τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών

δ. τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών

ε. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

  • Πενταετής διάρκεια.
  • Οι κάτοχοί της έχουν ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία σε όλες τις χώρες Schengen για χρονική περίοδο ενενήντα (90) ημερών ανά εξάμηνο.
  • Η άδεια διαμονής που χορηγείται δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Επιτρέπεται μόνο η και επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρίας.

Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων – Διάρκεια και προϋποθέσεις.
Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια και για όσες φορές επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, θα πρέπει η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στη διαδικασία έκδοσης της Golden Visa. Χειριζόμαστε όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να χρειάζεται να αναμειχθείτε με την ελληνική γραφειοκρατία.