Οικογενειακό Δίκαιο

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου με τη υποβολή αιτήσεων/αγωγών για ανάθεση της επιμέλειας και την επιδίκαση διατροφής για ανήλικα και ενήλικα τέκνα, αγωγών διαζυγίου εν αντιδικία και υποβολή αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων. Ταυτόχρονα, οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε αγωγές προσβολής πατρότητας και δικαστικής αναγνώρισης τέκνου.

Είναι γεγονός πως τις περισσότερες φορές οι οικογενειακές διαφορές απαιτούν λεπτό χειρισμό και η επιτυχής έκβασή τους βασίζεται, αρχικά, στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντολέα και στον δικηγόρο και έπειτα στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προκειμένου το δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη εικόνα στο ζήτημα ποιος σύζυγος είναι, πραγματικά, υπαίτιος για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης καθώς και ποια είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε διατροφή.

Η νομική ομάδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος προσπαθεί να απαλλοτριώσει τα περιουσιακά του στοιχεία για να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή, απασχολείται εκτενώς με την εμπράγματη εξασφάλιση του δικαιούχου σε διατροφή με τη εγγραφή προσημείωσης, τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, την υποβολή αγωγής διάρρηξης με σκοπό την ανατροπή μεταβίβασης ακινήτου και ποινικά με την υποβολή μηνύσεων και παράσταση πολιτικής αγωγής για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης διατροφής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι η συνεχής πίεση μέσω δικαστικών και εξώδικων βοηθημάτων είναι ενίοτε ο μοναδικός τρόπος για την κατοχύρωση των αξιώσεων των εντολέων μας.

Μετά το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το οποίο συστήθηκε στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομοθετική υιοθέτηση της κοινής γονικής μέριμνας (κοινή ανατροφή/συνεπιμέλεια/σύστημα εναλλασσάμενης κατοικίας) αναλαμβάνουμε και προωθούμε συνειδητά περιπτώσεις που ελέγχουν ως αναχρονιστικές, ρατσιστικές και αντισυνταγματικές τις, κατά νομολογιακό έθιμο δυστυχώς, παραδεδεγμένες υποθέσεις της βιοοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας, της μη συνεννόησης μεταξύ των γονέων και της σταθερής κατοικίας, κυρίως από τη σκοπιά των επιπτώσεων της μη εφαρμογής της κοινής ανατροφής στην ψυχική ευημερία των παιδιών.

Πιστεύουμε ότι η αρχή της συνεπιμέλειας/εναλλασσόμενης κατοικίας, όπου το παιδί εξασφαλίζει τουλάχιστον το 40% του χρόνου του με κάθε γονέα, δια μέσου σχετικών δικαστικών αποφάσεων, που ήδη έχουν αρχίσει να ταράζουν τα κρατούντα, αντιεπιστημονικά νομολογιακά λιμνάζοντα νερά, θα εισαχθεί πολύ γρήγορα και στη χώρα μας, όπως έχει εισαχθεί στο οικογενειακό δίκαιο των περισσότερων κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (Δ.Σ.Δ.Π.), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Περαιτέρω, αντιμετωπίζουμε κατά μέτωπο την προβολή παράλογων διατροφικών αξιώσεων, οι οποίες τελικά αποτελούν κριτήριο μη – ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού στο γονέα που χρησιμοποιεί το διατροφικό δικαίωμά του τέκνου ως αθέμιτο μοχλό εξασφάλισης ευημερίας του έχοντας την επιμέλεια αυτού.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας ασχολείται σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο με:
– αξιώσεις μεταξύ των συζύγων στα κτηθέντα κατά τη διάρκεια του γάμου αποκτήματα,
– υποβολή αγωγών διαζυγίου (για λόγους ισχυρού κλονισμού, διετούς διάστασης),
– υποβολή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης του ενός συζύγου σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης,
– υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για τον καθορισμό της συνεισφοράς του ενός συζύγου στις διατροφικές ανάγκες του άλλου συζύγου και των τέκνων,
– υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας και της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας.

Η εταιρεία ασχολείται τέλος με σύγχρονα ζητήματα διεθνούς οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων διασυνοριακής απαγωγής παιδιών και της ελευθερίας μετακίνησης ομοφύλων οικογενειών στην Ευρώπη.

Το ευκταίο στις οικογενειακές, κυρίως, διαφορές είναι να υπάρχει σύγκλιση απόψεων των γονέων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι συνήθως διαφορετική και η αναζήτηση λύσης δια της δικαστικής οδού καθίσταται αναγκαία.