Οικογενειακό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας έχει μακρά παράδοση ενασχόλησης και εξειδίκευσης στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών όλου του φάσματος του οικογενειακού δικαίου.

Ειδικότερα, ασχολούμαστε ενεργά σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο με:

– υποβολή αγωγών διαζυγίου (για λόγους ισχυρού κλονισμού, διετούς διάστασης).
– υποβολή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης του ενός συζύγου σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
– υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας και της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας.
– υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για τον καθορισμό της συνεισφοράς του ενός συζύγου στις διατροφικές ανάγκες του άλλου συζύγου και των τέκνων.
– διεκδίκηση αξιώσεων συμμετοχής μεταξύ των συζύγων στα κτηθέντα κατά τη διάρκεια του γάμου αποκτήματα.
– Υποβολή αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για άρση διαφωνιών των γονέων σε σχέση με ζητήματα των τέκνων τους, όπως την ονοματοδοσία, την επιλογή σχολείου, ιατρικής πράξης.
– ταχεία και αποτελεσματική προστασία παιδιών που έχουν πέσει θύματα διεθνούς απαγωγής.

Είναι γεγονός πως η οικογενειακή διαφορά απαιτεί λεπτό χειρισμό και η επιτυχή έκβασή της βασίζεται, αρχικά, στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντολέα και στον δικηγόρο και έπειτα στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου το δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη και ορθή εικόνα στο ζήτημα ποιος σύζυγος είναι, πραγματικά, υπαίτιος για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, ποια είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε διατροφή ή σε απόδοση περιουσίας που αποκτήθηκε εντός γάμου , ποιος εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντα των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, οικοδομούμε καθημερινή και εις βάθος συνεργασία με τον εντολέα μας, ώστε να γίνει δυνατή η ανάδειξη εκείνων των πτυχών που συνιστούν τη βάση των διεκδικήσεών του.

Εξέχουσα και αυτοτελή σημασία, όμως, έχει η αποτελεσματική προστασία του εντολέα μας, η οποία, πολλές φορές συνίσταται στην ταχεία κινητοποίηση εκείνων των ένδικων βοηθημάτων που σκοπό έχουν να ανατρέψουν τα σχέδια των αντιδίκων. Έτσι, προς το σκοπό αυτό, η νομική ομάδα της Εταιρείας, στις (συνήθεις) περιπτώσεις που ο υπόχρεος προς διατροφή προσπαθεί να απαλλοτριώσει τα περιουσιακά του στοιχεία για να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή, απασχολείται εκτενώς με την εμπράγματη εξασφάλιση του δικαιούχου σε διατροφή με την εγγραφή προσημείωσης, τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, την υποβολή αγωγής διάρρηξης με σκοπό την ανατροπή μεταβίβασης ακινήτου, αλλά και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, με την υποβολή μηνύσεων και υποστήριξη της κατηγορίας για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης διατροφής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι η συνεχής πίεση μέσω δικαστικών και εξώδικων βοηθημάτων είναι ενίοτε ο μοναδικός τρόπος για την κατοχύρωση των αξιώσεων των εντολέων μας. Ταυτόχρονα, η ενδελεχής προετοιμασία επί του πραγματικού υλικού και συνακόλουθα της νομικής φύσης κάθε υπόθεσης, πάντοτε σε συνεργασία με τους εντολείς μας, μας επιτρέπει την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την άμεση, πλήρη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων που υπερασπιζόμαστε.

Σε επίπεδο εξειδίκευσης, η Εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο ενώ συν-διαμορφώνει ενεργά το ρεύμα της ελληνικής νομολογίας, πολλές φορές ορθώνοντας τη νομική γνώση και επιχειρηματολογία απέναντι σε αναχρονιστικά παραδεδεγμένα. Με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, συστήνεται στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομοθετική υιοθέτηση της κοινής γονικής μέριμνας: κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια, σύστημα εναλλασσόμενης κατοικίας. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και προωθεί συνειδητά περιπτώσεις μέσα από τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθούν ως αναχρονιστικές και, κατά βάση, αντισυνταγματικές οι, κατά νομολογιακό έθιμο δυστυχώς, παραδεδεγμένες θέσεις της βιοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας, της μη συνεννόησης μεταξύ των γονέων, της σταθερής κατοικίας. Η προσέγγισή μας εξετάζει πάντα τις επιπτώσεις της μη εφαρμογής της κοινής ανατροφής στην ψυχική ευημερία των παιδιών. Άλλωστε, κατ’ αρχήν, είναι προς το πραγματικό συμφέρον του παιδιού η ανάπτυξη μιας ισότιμης, υγειούς και ισορροπημένης σχέσης και με τους δύο γονείς του.

Η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών υπήρξε κοινωνικό αίτημα, εδώ και αρκετά χρόνια, με το οποίο συντασσόμασταν επιστημονικά και μέσα από τη δικηγορική μας πρακτική. Η θέση αυτή είναι σύμφωνα με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (Δ.Σ.Δ.Π.), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Υποστηρίζαμε σθεναρά την αρχή της συνεπιμέλειας – εναλλασσόμενης κατοικίας, όπου το παιδί εξασφαλίζει τουλάχιστον το 40% του χρόνου του με κάθε γονέα, ενώ είχαμε πετύχει, διαχρονικά, την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων, που είχαν ταράξει τα κρατούντα, αντιεπιστημονικά νομολογιακά λιμνάζοντα νερά. Η νομοθετική «δικαίωση» ήλθε με την ψήφιση του ν. 4800/2021, που εισήγαγε ως βάση το «από κοινού και εξίσου» στην επιμέλεια των παιδιών. Ωστόσο, οι κοινωνικές νόρμες δεν αλλάζουν όσο εύκολα αλλάζει ο νόμος. Αντιθέτως, απαιτούνται πολυάριθμοι ατομικοί θαρραλέοι αγώνες ανθρώπων που υπερασπίζονται τα δίκαιά τους. Στεκόμαστε με τιμή δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, εξοπλίζοντας το νομικό οπλοστάσιο με αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα και διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους.

Σαφώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των γονέων καθορίζονται από το αληθές συμφέρον του παιδιού. Με αυτό ως γνώμονα, συμβουλεύουμε τους εντολείς μας και υπερασπιζόμαστε το αίτημά τους, είτε για από κοινού, είτε για αποκλειστική επιμέλεια, σε περιπτώσεις ακατάλληλων ή ακόμα και κακοποιητικών γονέων.

Τέλος, στα σύγχρονα ζητήματα οικογενειακού δικαίου τα οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε συμπεριλαμβάνονται και υποθέσεις διασυνοριακής απαγωγής παιδιών, όπου η ταχύτατη και κατάλληλη νομική κινητοποίηση αποτελούν «κλειδί» στην αποτελεσματική επιστροφή του παιδιού, αλλά και υποθέσεις ελεύθερης μετακίνησης ομοφύλων οικογενειών στην Ευρώπη. Η οικογένεια, ως όρος, αποκτά ευρωπαϊκό νοηματικό υπόβαθρο, δηλαδή πιο συμπεριληπτικό. Τα δικαιώματα των ομοφύλων ζευγαριών χρήζουν ιδιαίτερης και συγκεκριμένης προστασίας.

Ο προσωπικός χαρακτήρας των οικογενειακών διαφορών καθιστά επιτακτική τη σύγκλιση απόψεων των γονέων και την επίτευξη συμφωνίας, με κατά το δυνατόν αποφυγή της τοξικής δικαστηριακής αντιπαράθεσης, κάτι το οποίο προωθούμε και υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μας με έκαστη υπόθεση. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι συνήθως διαφορετική ενώ η αναζήτηση λύσης δια της δικαστικής οδού καθίσταται πολλές φορές αναπόφευκτη.

Τελευταία Νέα

Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων: από τον δικαστικό αγώνα στην υπογραφή της πολυπόθητης ρύθμισης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κακουριώτης Το ελληνικό κράτος, έχοντας αποτύχει στην λήψη όλων εκείνων των μέτρων... Read More

Ιούνιος 2024 – Απόφαση ΜΠρΑθ 2837/2024 Ανατροπή Προσωρινής Διαταγής – Διευρυμένος χρόνος επικοινωνίας πατέρα – τέκνου

Έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία επετεύχθη διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας του πατέρα με... Read More

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την... Read More

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Φεβρουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Με την υπ' αρ. 34/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), ανατέθηκε... Read More