Αναγκαιότητα τήρησης (ή μη) έγγραφου τύπου σε συναλλαγές προμηθειών με το Δημόσιο