Κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επιχείρησης – Ανάκληση συντηρητικών κατασχέσεων, αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής και διαταγή μη εμφάνισης στον Τειρεσία

Με τις από 12, 15 και 22.12.2021 Προσωρινές Διαταγές του το αρμόδιο Πρωτοδικείο διέταξε την ανάκληση των συντηρητικών κατασχέσεων που επέβαλλε το αντίδικο πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση σε συνολικά δεκαοκτώ (18!) τραπεζικούς λογαριασμούς επιχείρησης – πελάτισσας του γραφείου μας, ανέστειλε την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής ύψους 500.000 ευρώ, βάσει των οποίων η εκκαθάριση πέτυχε την δέσμευση των λογαριασμών, προτού η αντίδικος καταφέρει να «εισπράξει» τα ευρισκόμενα σε αυτούς χρηματικά ποσά, και διέταξε να μην εμφανίζονται ως εκτελεστοί σε βάρος της επιχείρησης τίτλοι στα αρχεία οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία. Στην κρίση αυτή οδήγησε το Δικαστήριο η καταχρηστική πρακτική του ειδικού εκκαθαριστή, η πιθανολόγηση της ανυπαρξίας της οφειλής και η κομβική λειτουργία των κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών για την μισθοδοσία των εργαζομένων, την εξόφληση προμηθευτών και την εν γένει αναγκαία ρευστότητα της επιχείρησης, η οποία διαφορετικά θα οδηγούνταν εντός ημερών σε κλείσιμο.