Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την οποία...

Read more...

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την υπογραφή...

Read more...

Φεβρουάριος 2024 – Αναστολή εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση ποσού 50.000 και 150.000 € αντίστοιχα

Με τις από 08.02.2024 και 27.02.2024 Προσωρινές Διαταγές του Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές  σχετικές αιτήσεις μας...

Read more...

Φεβρουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Με την υπ' αρ. 34/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), ανατέθηκε η...

Read more...

Φεβρουάριος 2024 – Υ.Α. 5186/2024 – Νέα Πρότυπα καταστατικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5186/2024 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκαινιάζονται νέα πρότυπα Καταστατικά για...

Read more...

Φεβρουάριος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 98/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Ακύρωση της υπ' αριθμ. 5404/2023 Διαταγής...

Read more...

Ιανουάριος 2024 – Αναστολή εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής ποσού 427.000,00€

Με την υπ' αριθμ. 93/2024 απόφαση ασφαλιστικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναστέλλεται η εκτελεστότητα Διαταγής Πληρωμής ποσού...

Read more...

Ιανουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Έκδοση μεταρρυθμιστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Μεταρρύθμιση προηγουμένης απόφασης που ανέθετε επιμέλεια ανήλικου αποκλειστικά...

Read more...

Δεκέμβριος 2023 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας – Διαμονή τέκνων στην κατοικία του πατέρα

Με την υπ’ αριθμ. 12073/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), έγινε δεκτή...

Read more...

Δεκέμβριος 2023 – Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο – ελευθέρωση εγγυητή

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 421/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας έγιναν δεκτοί ως...

Read more...