Απόφαση αναστολής πλειστηριασμού κατόπιν κατάσχεσης από πιστωτικό ίδρυμα

Εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απόφαση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα κατά φυσικού προσώπου εντολέα μας ποσού περίπου 2.500.000 ευρώ με αποτέλεσμα να «παγώσει» διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτου αξίας 3.000.000 ευρώ περίπου μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η ασκηθείσα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής