Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών περί Έλλειψης Δικαιοδοσίας

Εκδόθηκε απόφαση υπέρ εντολέα μας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία απέρριψε την ενώπιόν του εξεταζόμενη ανακοπή του αντίδικου Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας δεκτή την ένστασή μας περί ελλείψεως δικαιοδοσίας του επιληφθέντος δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απεφάνθη ότι το κύρος της εκτέλεσης που επιβλήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος Δημοσίου, ως τρίτου, προκειμένου να εισπραχθεί απαίτηση του εντολέα μας κατά εκδοτικού οίκου από μισθώματα, δεν δημιουργεί διαφορά κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δηλαδή χρέους προς το δημόσιο, αλλά διαφορά που αναφύεται κατά τη διαδικασία είσπραξης ιδιωτικής απαίτησης, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.