Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Αποκλήρωσης Αδερφού

Εκδόθηκε από το Εφετείο Αθηνών απόφαση που έκανε δεκτούς ισχυρισμούς μας περί αποκλήρωσης αδερφού της θανούσης και εγκατάστασης εντολέα μας και ομοδίκου του ως μοναδικών κληρονόμων εκ διαθήκης σε όλη την κληρονομιαία περιουσία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αποκτήθηκε μετά την σύνταξη της διαθήκης (ΑΚ 1802).