Απόφαση Εφετείου Ιωαννίνων περί Εγκυρότητας Διαθήκης

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Ιωαννίνων με βάση την οποία αναγνωρίστηκε η εγκυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης υπέργηρης διαθέτιδος παρά το κατ’ αρχήν δυσανάγνωστο αυτής. Η έφεση του αντιδίκου απορρίφθηκε, δεχόμενο το δικαστήριο ότι δεν τίθεται ζήτημα έλλειψης δικαιοπρακτικής βούλησης, στηριζόμενο και στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών με την διαθέτιδα, όσο αυτή ήταν εν ζωή