Απόφαση Εφετείου Ναυπλίου περί ευθύνης σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Ναυπλίου με την οποία έγινε δεκτή αγωγή μας κατά Μονοπρόσωπης ΙΚΕ στην οποία «μεταφέρθηκε» η δραστηριότητα Ομόρρυθμης Εταιρείας προς αποφυγή πληρωμής των χρεών της. Αναγνωρίστηκαν ως εικονικές οι συμβάσεις μίσθωσης που είχαν καταρτιστεί μεταξύ ΙΚΕ και Ο.Ε. και αποδείχθηκε η μεταβίβαση της επιχείρησης από την μία εταιρεία στην άλλη (ευθύνη εκ του άρθρου 479 Αστικού Κώδικα).