Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Σφράγισης Κληρονομιαίας Περιουσίας

Εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η σφράγιση του συνόλου των αντικειμένων (επίπλων και εν γένει οικοσκευής), τα οποία ανήκουν στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος καθώς και στην αποκλειστική κυριότητα κληρονόμων του, ευρισκόμενα τόσο εντός της μισθωμένης οικίας που συνέχιζε να διαμένει η συμβία του θανόντος και φερόμενη ως κληρονόμος του εκ διαθήκης, όσο και σε έτερη οικία, ανήκουσα εξίσου στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος, προς αποφυγή υπεξαίρεσης αυτών σε βάρος των εντολέων μας – έτερων κληρονόμων.