Απόφαση περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε απόφαση περί ακύρωσης κατασχετήριας έκθεσης πιστωτικού ιδρύματος κατά εντολέα μας ανώνυμης εταιρείας, για τον λόγο ότι η εντολή εκτέλεσης του πληρεξούσιου δικηγόρου του πιστωτικού ιδρύματος δεν είχε τεθεί κάτωθι του εκδοθέντος απογράφου βάσει του οποίου έλαβε χώρα η κατάσχεση, δηλ. λόγω τυπικής παράλειψης του δικηγόρου της τράπεζας.