Απόφαση περί Συντηρητικής Κατάσχεσης Τραπεζικών Λογαριασμών Νεοσυσταθείσας Συνδεδεμένης με Οφειλέτη Εταιρείας

Εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Αθηνών που διατάσσει συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών νεοσυσταθεισών συνδεδεμένων εταιρειών και συγγενών φυσικών προσώπων μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά οφειλέτης μας για να παρακάμψει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του. Κατόπιν τούτου έλαβε χώρα συμβιβασμός και έκλεισε η υπόθεση.