Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αποζημίωσης από Τροχαίο που προκάλεσε Στρατιώτης

Δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών απόφαση με την οποία επιδικάστηκε σε εντολέα μας αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα που προκάλεσε Στρατιώτης Πεζικού σε ώρα υπηρεσίας κάνοντας χρήση κρατικού οχήματος.