Απόφαση Πρωτοδικείου Ιωαννίνων περί Χρονικής Συνεπιμέλειας Τέκνων

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, με την υπ’ αριθμ. 528/2019 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ανέθεσε την άσκηση της επιμέλειας τριών ανηλίκων τέκνων -δύο δίδυμων κοριτσιών ηλικίας 9 ετών και μιας μικρότερης, ηλικίας 7 ετών – από κοινού και στους δύο διαδίκους – γονείς τους και συγκεκριμένα, την κατένειμε ανάμεσά τους ανά δεκαπέντε ημέρες κάθε μήνα στον καθένα, στην κατοικία του οποίου θα διαμένουν κάθε φορά, συνεχόμενες ή διακεκομμένες ανά βδομάδα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους. Παρατίθεται ένα κρίσιμο χωρίο: “Έτσι, στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων και ενόψει της ήδη αναφυόμενης γονεϊκής και αδερφικής αποξένωσης που διαπιστώθηκε από την επικοινωνία με αυτά, η οποία πρέπει να ανασχεθεί άμεσα, το συμφέρον τους επιβάλλει να συμβιώνουν τόσο με τη μητέρα τους όσο και με τον πατέρα τους, και ακολούθως, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειάς τους από κοινού σε αυτούς, δηλαδή να γίνει κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς, ενώ και η γονική μέριμνα ανήκει από κοινού στους δυο τους, οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό αυτών, αποφεύγοντας έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ τους“.