Απόφαση Πρωτοδικείου Ναυπλίου περί Ακύρωσης Αρνητικής Δήλωσης Τρίτου

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο Ναυπλίου περί ακύρωσης αρνητικής δήλωσης τρίτου, κατά του οποίου στραφήκαμε για να κατασχέσουμε εις χείρας του μισθώματα που όφειλε σε δικό μας οφειλέτη (κατάσχεση εις χείρας τρίτου). Ο τρίτος μισθωτής ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι είχε εξοφλήσει τα μισθώματα συμψηφίζοντάς τα με δικές του ανταπαιτήσεις, ωστόσο τούτο δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.