Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς περί μείωσης του πρόσθετου φόρου

Επικαλούμενοι την απορρέουσα από το δίκαιο της Ε.Ε. και το εσωτερικό δίκαιο γενική αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης κύρωσης σε παραβάσεις, για τις οποίες από το χρόνο διάπραξής τους έως την εκδίκαση της υπόθεσης προβλέπονται περισσότερες κυρώσεις, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 17 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 49 παρ. 1 του ν.4509/2017, πετύχαμε βάσει εκδοθείσας απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς τη μείωση του επιβληθέντος στην εντολέα μας πρόσθετου φόρου (στο πλαίσιο διενεργηθέντος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού ελέγχου) από το 120% στο 50% επί του κύριου φόρου.