Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί Απόρριψης Αίτησης Διόρθωσης Απόφασης περί Κήρυξης Πτώχευσης

Με την υπ’ αριθ. 1201/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε αίτηση διόρθωσης απόφασης περί κήρυξης πτώχευσης ως προς το κομβικό ζήτημα του χρόνου παύσης πληρωμών. Η αίτηση διόρθωσης υπεβλήθη από τρίτο, ο οποίος είχε αγοράσει ακίνητο από τον πτωχεύσαντα εντός της ύποπτης περιόδου, και επεδίωκε με την αίτηση αυτή την μετάθεση του χρόνου παύσης πληρωμών, προκειμένου, να μην ανακληθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο η μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου. Κατά την προφορική διαδικασία, παρέστη η εντολέας μας, πτωχευτική πιστώτρια, η οποία έχει ασκήσει την αγωγή ανάκλησης, και άσκησε κύρια παρέμβαση ζητώντας να απορριφθεί η αίτηση διόρθωσης. Το δικαστήριο έκρινε, ότι το ζήτημα του χρόνου παύσης πληρωμών αφορά την ουσία της υπόθεσης και δεν μπορεί να μεταβληθεί με την διαδικασία της διόρθωσης.