Απόρριψη Αίτησης Χορήγησης Προσωρινής Διαταγής Επιμέλειας εκ μέρους της Μητέρας

Απερρίφθη αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής μητέρας, η οποία ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των τριών ανηλίκων θυγατέρων της, δύο διδύμων, ηλικίας 9 ετών και της μικρότερης, 7 ετών. Την επιμέλεια της μιας δίδυμης και της μικρότερης κόρης – η οποία έχει διαγνωστεί με αυτισμό – ασκεί εν τοις πράγμασι, από της χωριστής διαβίωσης των γονέων (ήτοι, από το Δεκέμβρη του 2018), ο πατέρας, εντολέας μας. Η μητέρα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια της έτερης δίδυμης. Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα της μητέρας να της επιδικασθεί προσωρινά διατροφή για τα ανήλικα (και για το παιδί που κατοικεί μαζί της).