Απρίλιος 2023 – Kαταδικαστική απόφαση σε βάρος αντίδικου για παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου κατ’ ά. 370γ παρ. 1 ΠΚ

Απρίλιος 2023 – Kαταδικαστική απόφαση σε βάρος αντίδικου για παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου κατ’ ά. 370γ παρ. 1 ΠΚ

Έπειτα από έγκληση που υπέβαλε η εντολέας μας (εγκαλούσα εταιρεία), ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος πρώην υπαλλήλου της – εγκαλουμένης για την τέλεση του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 370 Γ του Ποινικού Κώδικα, ήτοι για παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου μέσω αθέμιτης αντιγραφής στοιχείων υπολογιστή. Ειδικότερα, η κατηγορουμένη, όπως αποδείχθηκε κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία και έγινε δεκτό από το δικάσαν Δικαστήριο, δολίως αντέγραψε σε (προσωπικό της) φορητό δίσκο αποθήκευσης (USB) τις καρτέλες πελατών και προμηθευτών της εταιρείας που εργαζόταν, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτών, που συνιστούν επαγγελματικά απόρρητα – αφότου είχε παραιτηθεί από τη θέση της – και λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται σε ανταγωνίστρια εταιρεία, δραστηριοποιούμενη στον ίδιο κλάδο. Το Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς που προβάλαμε προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναγνώρισε την τέλεση του αδικήματος από την κατηγορουμένη, συνομολογώντας δε ότι για την τέλεση του αδικήματος αυτού δεν απαιτείται ο δράστης να κάνει εν τοις πράγμασι χρήση των δεδομένων που αντέγραψε ούτε εξαιτίας της χρήσης αυτής να προκληθεί βλάβη στην εγκαλούσα εταιρεία (π.χ. με απόσπαση πελατείας) ή να έχει πρόθεση προς τούτο, αλλά αρκεί από τη συμπεριφορά του δράστη να δημιουργηθεί κίνδυνος για τις πληροφορίες που συγκροτούν το επαγγελματικό απόρρητο. Ούτως, την καταδίκασε σε 12 μήνες φυλάκισης.