Απρίλιος 2024 – Έκδοση Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διευρύνθηκε ο χρόνος επικοινωνίας του πατέρα εντολέα μας με τα τέκνα του από 4 ημέρες, σε 10 ημέρες – Τόπος παραλαβής και επιστροφής ορίστηκε το σχολείο τους

Απρίλιος 2024 – Έκδοση Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διευρύνθηκε ο χρόνος επικοινωνίας του πατέρα εντολέα μας με τα τέκνα του από 4 ημέρες, σε 10 ημέρες – Τόπος παραλαβής και επιστροφής ορίστηκε το σχολείο τους

Όλως προσφάτως εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η σχετική αίτηση εντολέα του γραφείου μας, πατέρα δύο αγοριών ηλικίας 11 και 8,5 ετών, για αύξηση του χρόνου επικοινωνίας του μαζί τους. Ειδικότερα, μέχρι και την έκδοση της ως άνω Προσωρινής Διαταγής, η επικοινωνία του εντολέα μας με τα παιδιά του ρυθμιζόταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, η οποία προέβλεπε δια ζώσης επικοινωνία κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής. Κατά τον χρόνο συζήτησης και έκδοσης της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, οι γονείς διέμεναν σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, και για τον λόγο αυτό χορηγήθηκε περιορισμένη επικοινωνία στον πατέρα. Μετά την πρόσφατη μετακόμιση της μητέρας και των παιδιών στην Αθήνα, ο πατέρας άρχισε να κάνει ενέργειες προκειμένου να μεταφέρει σταδιακά το βιοτικό του κέντρο επίσης στην Αθήνα. Επεδίωξε αρχικά τη μεταφορά της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην πόλη αυτή έτσι ώστε να μένει κοντά στα παιδιά του. Έτσι, κατάφερε να συνάψει συνεργασία για παροχή υπηρεσιών στην Αθήνα και να βρίσκεται στην πόλη αυτή τις μισές ημέρες της εβδομάδας (από Πέμπτη έως Δευτέρα πρωί), μισθώνοντας κατοικία σε απόσταση πέντε λεπτών από την κατοικία των παιδιών του.


Η Δικαστής του Πρωτοδικείου Αθηνών, πιθανολογώντας την ουσιαστική βασιμότητα της αίτησής μας, και συγκεκριμένα την ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών από την έκδοση της ως άνω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, αλλά και την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, λόγω της έντονης επιθυμίας των παιδιών να περνούν περισσότερο χρόνο με τον πατέρα τους, γνωρίζοντας ότι διαμένει πλέον κοντά τους, αλλά και της άρνησης της μητέρας να παράσχει στον πατέρα περισσότερο χρόνο επικοινωνίας, εμμένοντας σε μια τυπολατρική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, έκανε δεκτή την αίτηση του εντολέα μας, χορηγώντας του διευρυμένο δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι ο πατέρας θα επικοινωνεί με τα παιδιά του κάθε δεύτερη εβδομάδα (εναλλάξ) από την ημέρα Πέμπτη, με παραλαβή των παιδιών από το σχολείο τους κατά το σχόλασμα, έως το πρωί της Δευτέρας, με παράδοση στο σχολείο τους (με 4 διανυκτερεύσεις στην οικία του πατέρα) και κατά τις υπόλοιπες ενδιάμεσες εβδομάδες κάθε ημερολογιακού μήνα θα επικοινωνεί την ημέρα Πέμπτη, με παραλαβή από το σχολείο τους κατά το σχόλασμα έως ώρα 09.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Ο χρόνος επικοινωνίας του εντολέα μας αυξήθηκε από τις 4 ημέρες (βάσει της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης), σε τουλάχιστον 10 ημέρες κάθε μήνα με 8 διανυκτερεύσεις, ενώ εάν ο μήνας έχει πέντε Σαββατοκύριακα, ο πατέρας θα έχει 12 ημέρες με 10 διανυκτερεύσεις των παιδιών στην οικία του. Ο τόπος παραλαβής και επιστροφής των παιδιών για την άσκηση της επικοινωνίας ορίστηκε το σχολείο τους κατά αποδοχή του αιτήματος του εντολέα μας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο διασφάλισε την ενεργή συμμετοχή του στην καθημερινότητα και στη σχολική ζωή των τέκνων του.