Αύγουστος 2023 – Απόφαση Πρωτοδικείου Νάξου – Χρονική Κατανομή Επιμέλειας Ανηλίκου Τέκνου με Εναλλασσόμενη Κατοικία

Αύγουστος 2023 – Απόφαση Πρωτοδικείου Νάξου – Χρονική Κατανομή Επιμέλειας Ανηλίκου Τέκνου με Εναλλασσόμενη Κατοικία

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 82/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου (Ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), με την οποία γίνεται δεκτή αγωγή εντολέα μας σε βάρος της πρώην συζύγου του και διατάσσεται χρονική κατανομή της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους με εναλλασσόμενη κατοικία.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου με απόφασή του δέχτηκε την αγωγή εντολέα μας– πατέρα ενός εξάχρονου αγοριού και μαθητή της α’ τάξης του δημοτικού σχολείου – και κατένειμε την άσκηση της επιμέλειας αυτού χρονικά, μεταξύ εκείνου και της αντιδίκου μητέρας του, απορρίπτοντας την αντίθετη αγωγή της με αίτημα την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου σε εκείνη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο κατένειμε χρονικά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων,  ως εξής: Α) κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τρίτη διαμονή με τον έναν (1ο) γονέα, κατά τις ημέρες Τετάρτη-Πέμπτη διαμονή με τον έτερο γονέα (2ο), κατά τις ημέρες Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή διαμονή με τον πρώτο γονέα και κατά την επόμενη εβδομάδα αντιστρόφως και ου το καθεξής. Έκαστος των γονέων, με τον οποίον θα διαμένει το ανήλικο τέκνο, θα αποφασίζει για κάθε ζήτημα της επιμέλειας του προσώπου του τελευταίου, που άπτεται της καθημερινότητάς του, ωστόσο για ζητήματα που σχετίζονται με τακτικές ιατρικές επισκέψεις ή επεμβάσεις καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης και επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα απαιτείται η συμφωνία και συνεννόηση των γονέων.

Η απόφαση εξεδόθη, μετά την έκδοση προηγούμενης προδικαστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, που διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των γονέων και η σχέση εκάστου εξ αυτών με το τέκνο του. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν ισχυρισμοί της αντιδίκου μητέρας σε βάρος του εντολέα μας περί άσκησης ενδοοικογενειακής βίας αλλά και υπόνοιες περί ασέλγειας σε βάρος του ανηλίκου, οι οποίοι όμως, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους από το δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι ο πατέρας είναι απολύτως κατάλληλος για την άσκηση των γονεϊκών του καθηκόντων. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος παρέκκλισης από τον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας του τέκνου στο σύνολό της, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να ασκείται και από τους δύο γονείς και μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης.

Για να καταλήξει στην κρίση του αυτή, το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς του εντολέα μας περί παρεμπόδισης της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του από τη μητέρα, κρίνοντας ότι η μητέρα πράγματι προσπαθεί να δυσχεράνει την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο, τόσο την τηλεφωνική όσο και την δια ζώσης, συμπεριφορά η οποία δύναται να οδηγήσει σε γονική αποξένωση του ανηλίκου από τον πατέρα του. Προκειμένου, δε, να αποφευχθεί αυτή, το δικαστήριο διέταξε την ισόχρονη παραμονή του τέκνου και με τον πατέρα του, αναθέτοντάς του την επιμέλεια αυτού κατά το αντίστοιχο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο ανέθεσε την επιμέλεια του ανηλίκου και στους δύο γονείς, παρά την παραδοχή ότι οι σχέσεις τους εξακολουθούν να είναι τεταμένες. Κρίθηκε δηλαδή ότι το βέλτιστο συμφέρον του, ώστε να αναπτυχθεί αυτό όσο το δυνατόν πιο ομαλά σε πνευματικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο, εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμβολή αμφοτέρων των γονέων του στην καθημερινότητα αυτού «ανεξάρτητα από την αδυναμία τους να συνεργαστούν έως τώρα επιτυχώς και χωρίς διαφωνίες στην ανατροφή του ανηλίκου τέκνου τους».

Στην κρίση του δικαστηρίου ώστε να διατάξει την χρονική κατανομή της επιμέλειας του ανηλίκου με εναλλασσόμενη κατοικία έπαιξε σημαντικό ρόλο η εγγύτητα των κατοικιών των δύο γονέων, κατόπιν επιλογής του εντολέα μας να μετακομίσει στην ίδια Κοινότητα όπου βρίσκεται η κατοικία της μητέρας, με την οποία διέμενε το τέκνο μετά τον χωρισμό, όπως επίσης και η επιλογή του να  μεταβάλει την εργασία του, ώστε να εργάζεται με πενθήμερη απασχόληση με ωράριο από 08.00 έως 16.00.