Έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού σε Βουλγαρικές Τράπεζες

Εκδόθηκε και εκτελέστηκε Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας δόθηκε η δυνατότητα δέσμευσης χρηματικών ποσών του οφειλέτη της εντολέως μας εταιρείας σε βουλγαρικές τράπεζες (βάσει του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 655/2014).