Έκδοση της υπ’ αριθ. 82/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαταγή ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος τέως συντρόφου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 82/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας διατάχθηκαν ασφαλιστικά (περιοριστικά) μέτρα σε βάρος του τέως συντρόφου της εντολέως μας, ο οποίος την παρενοχλούσε συστηματικά, έχοντας υπάρξει βίαιος και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση εξασφαλίστηκε η πλήρης και ολόπλευρη προστασία της αιτούσας, δεδομένου ότι απαγορεύτηκε στον τέως σύντροφό της να προσεγγίζει την ίδια, την κατοικία και τον χώρο εργασίας της, καθώς και την κατοικία της μητέρας της, να δημοσιεύσει οποιουδήποτε είδους οπτικοακουστικό υλικό την απεικονίζει και να της απευθύνει τον λόγο με οποιονδήποτε μέσο, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση της απόφασης.