Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω του Νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, Ανώνυμης Εταιρείας με οφειλές ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ και δανειστές, μεταξύ άλλων, Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τις 4 συστημικές τράπεζες και διάφορους προμηθευτές. Έλαβε χώρα επιτυχώς ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου από τον συντονιστή και δόθηκε η αναστολή πράξεων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για 90 ημέρες, με δυνατότητα δικαστικής παράτασης, όπως ο νόμος ορίζει.