Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της συλλογικής αγωγής στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο