Η απόφαση της 22.10.2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C‑264/14 περί της απαλλαγής των συναλλαγών με Bitcoin από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)