Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τον Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Η αντίστροφη μέτρηση για τον GDPR