Η θεμελίωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου, λόγω του αποκλεισμού δημοσίων οδών, στην παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας κατά το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων