Ιούλιος 2022 – Από 13.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιούλιος 2022 – Από 13.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την από 13.07.2022 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίστηκε δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με την 7 ετών, γεννημένη εκτός γάμου, κόρη του για το διάστημα των θερινών διακοπών, με απειλή χρηματικής ποινής 200 ευρώ και προσωπικής κράτησης 2 ημερών σε βάρος της μητέρας για κάθε παραβίαση. Με την διαταγή αυτή ρυθμίστηκε για πρώτη φορά η επικοινωνία του πατέρα με την ανήλικη κόρη του, που από την γέννησή της διαμένει με την μητέρα της στην Γερμανία, και η οποία παρεμπόδιζε την επικοινωνία της κόρης της με τον πατέρα, κάτοικο Ελλάδας. Με την ευκαιρία επίσκεψης της μητέρας με το παιδί στην Ελλάδα για τις θερινές διακοπές, ο πατέρας αξίωσε την επικοινωνία με την κόρη του με διανυκτέρευση στην οικία του και για διάστημα που του επιτρέπει να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά διακοπές μαζί της και το πέτυχε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρότι το παιδί έχει συνήθη διαμονή στην Γερμανία και κατά τόπον αρμόδια είναι καταρχήν τα Γερμανικά Δικαστήρια.