Ιούλιος 2022 – Από 25.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Απαγόρευση μετοίκησης των παιδιών με την μητέρα τους – ορισμός της πρώην συζυγικής κατοικίας ως τόπου διαμονής των δύο παιδιών και ανάθεση της επιμέλειας από κοινού στους γονείς – απόρριψη αιτήματος διατροφής.

Ιούλιος 2022 – Από 25.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Απαγόρευση μετοίκησης των παιδιών με την μητέρα τους – ορισμός της πρώην συζυγικής κατοικίας ως τόπου διαμονής των δύο παιδιών και ανάθεση της επιμέλειας από κοινού στους γονείς – απόρριψη αιτήματος διατροφής.

Με την από 25.07.2022 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όρισε ως κατοικία των παιδιών την πρώην συζυγική κατοικία των γονέων απορρίπτοντας το αίτημα της μητέρας να μετοικήσει μετ’ αυτών σε έτερη κατοικία, την οποία είχε ήδη μισθώσει για τον σκοπό αυτό σε διαφορετική και απομακρυσμένη περιοχή. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του την ανάγκη διατήρησης του περιβάλλοντος των παιδιών, αμφότερων διαγνωσμένων με διαταραχή αυτιστικού τύπου. Το Δικαστήριο στάθηκε στο συμφέρον των παιδιών, αναθέτοντας την επιμέλειά τους από κοινού και στους δύο γονείς, και παρά τις κατηγορίες της μητέρας περί δήθεν άσκησης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της. Από την στιγμή δε που η επιμέλεια ανατέθηκε από κοινού και στους δύο γονείς και δεν μεταβλήθηκε ο τόπος διαμονής των παιδιών, απορρίφθηκε και το αίτημα διατροφής της αντιδίκου, η οποία αξίωνε για λογαριασμό των δύο παιδιών το συνολικό ποσό των 5000 ευρώ μηνιαίως.