Ιούνιος 2024 – Απόφαση ΜΠρΑθ 2837/2024 Ανατροπή Προσωρινής Διαταγής – Διευρυμένος χρόνος επικοινωνίας πατέρα – τέκνου

Ιούνιος 2024 – Απόφαση ΜΠρΑθ 2837/2024 Ανατροπή Προσωρινής Διαταγής – Διευρυμένος χρόνος επικοινωνίας πατέρα – τέκνου

Έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία επετεύχθη διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο, καίτοι η επικοινωνία που είχε καθορισθεί, δυνάμει προσωρινής διαταγής σε πρώτο χρόνο, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, και σε ημέρες και ώρες εντελώς ακατάλληλες.

Eκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2837/2024 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα), με την οποία έγινε δεκτή αίτηση του εντολέα μας για διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης των Ασφαλιστικών Μέτρων, η επικοινωνία πατέρα και τέκνου ρυθμιζόταν με Προσωρινή Διαταγή, δυνάμει της οποίας, πατέρας και τέκνο επικοινωνούσαν δύο μόνο Σαββατοκύριακα τον μήνα. Οι ημέρες και ώρες που λάμβανε χώρα η επικοινωνία δεν εξυπηρετούσαν το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, καθώς δεν διευκολυνόταν η ουσιαστική επαφή τους. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της φύσης της δουλειάς του πατέρα (ελεύθερος επαγγελματίας) συνέπιπταν οι ώρες επικοινωνίας με τις ημέρες και ώρες που ο πατέρας εργαζόταν.

Τις ως άνω αστοχίες της Προσωρινής Διαταγής αναδείξαμε, προφορικά κατά την ακροαματική διαδικασία, και γραπτά με το σημείωμα και τα αποδεικτικά έγγραφά μας. Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πιθανολόγησε την ουσιαστική βασιμότητα της αίτησής μας και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιδίκου περί δήθεν αδιαφορίας, άσκησης ενδοοικογενειακής βίας και εν γένει ακαταλληλότητος του πατέρα, ήχθη στο συμπέρασμα ότι ο πατέρας είναι κατάλληλος γονέας και ικανός να φροντίζει το τέκνο του, το οποίο περιβάλλει με στοργή και αγάπη, διευρύνοντας τον χρόνο επικοινωνίας του μαζί του σε κατάλληλες μέρες και ώρες. Ο χρόνος επικοινωνίας του εντολέα μας αυξήθηκε και ενώ με την προσωρινή διαταγή προβλεπόταν να επικοινωνεί με το τέκνο του κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός (με μία διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα την ημέρα Σάββατο), με την ως άνω απόφαση ρυθμίστηκε επιπλέον η προσωπική επικοινωνία πατέρα και τέκνου σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (με διανυκτέρευση του τέκνου τις αντίστοιχες μέρες στην οικία του πατέρα).

Η ουσιαστική υποστήριξη του εντολέα στο πλαίσιο της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του δυσμενούς και άδικου προηγούμενου που είχε θέσει η Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών.