Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την οποία αφαιρέθηκε η επιμέλεια ανήλικου παιδιού 7 ετών από την μητέρα του και ανατέθηκε προσωρινά, αποκλειστικά, στον πατέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, το επιληφθέν Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων που όριζαν το δικαίωμα επικοινωνίας, αρχικά, του πατέρα, κατόπιν δε το δικαίωμα άσκησης και από εκείνον της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του (καθώς είχε κατανεμηθεί αυτή μεταξύ των γονέων απολύτως ισόχρονα), αποφάσισε, προς τον σκοπό αποτροπής της γονικής αποξένωσης που επιχειρούσε η μητέρα, να αναθέσει την αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, ηλικίας 7 ετών, στον πατέρα του-εντολέα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω απόφαση και την νομική συλλογιστική της, πατήστε εδώ.