Φεβρουάριος 2024 – Υ.Α. 5186/2024 – Νέα Πρότυπα καταστατικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Φεβρουάριος 2024 – Υ.Α. 5186/2024 – Νέα Πρότυπα καταστατικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5186/2024 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκαινιάζονται νέα πρότυπα Καταστατικά για όλα τα είδη των εταιρειών με επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός της νέας Υ.Α., η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 556/26.01.2024 και ισχύει (κατ’ αρχήν) από την 1η Μαρτίου 2024. Σκοπός της απόφασης είναι η απλοποίηση αλλά και ομογενοποίηση των καταστατικών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, και ως εκ τούτου η καλύτερη οργάνωσή της.

Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και των εταιρικών κειμένων των ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ανατρέχουν στους ισχύοντες κατά την ίδρυσή τους αλλά όχι σήμερα νόμους, δημιουργώντας έτσι επικίνδυνες ασάφειες. Η έκδοση της εν θέματι Υ.Α. αποτελεί υπόμνηση προς τον επιχειρηματικό κόσμο.