Νοέμβριος 2022 – Υπ’ αριθμ. 7225/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)- Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με τέκνο εκτός γάμου που κατοικεί στο εξωτερικό.

Νοέμβριος 2022 – Υπ’ αριθμ. 7225/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)- Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με τέκνο εκτός γάμου που κατοικεί στο εξωτερικό.

Με την υπ’ αριθμ. 7225/2022 απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) έκανε δεκτή την αίτηση του πατέρα- εντολέα του γραφείου μας και κατοίκου Ελλάδας, με την οποία ζήτησε να ρυθμιστεί πρώτη φορά δικαστικά η επικοινωνία με την ανήλικη κόρη του, την οποία απέκτησε εκτός γάμου και κατοικεί από την γέννηση της με την μητέρα της- αντίδικο στην Γερμανία. Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας που πρόβαλε η άλλη πλευρά, καθώς η αίτηση είχε ασκηθεί σε χρόνο που και το παιδί και η μητέρα βρίσκονταν στην Ελλάδα για το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών και επίσης ο πατέρας ως δικαιούχος της επικοινωνίας είναι κάτοικος Ελλάδας. Αφού δε πιθανολόγησε ότι η μητέρα ουδέποτε είχε ενθαρρύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα και αντίθετα έβρισκε συνεχώς προφάσεις και δικαιολογίες ως εμπόδια σε αυτήν, ρύθμισε την επικοινωνία τους για μεγάλα συνεχή χρονικά διαστήματα τις περιόδους των σχολικών διακοπών ενώ επίσης του έδωσε την δυνατότητα να επικοινωνεί με το παιδί σε Σαββατοκύριακα (Παρασκευή έως Δευτέρα πρωί) της επιλογής του κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της μητέρας.