Νοέμβριος 2023 – Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων – Καταχρηστικότητα στην εκτέλεση

Νοέμβριος 2023 – Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων – Καταχρηστικότητα στην εκτέλεση

Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκαν οι ένδικες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (επιταγές προς εκτέλεση, εντολή προς εκτέλεση, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης) επί τη βάσει των οποίων επισπευδόταν αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτων εντολέων μας.

Η ως άνω απόφαση δέχθηκε ως νόμω και ουσία βάσιμο τον όγδοο προβαλλόμενο λόγο της ανακοπής μας (κατά το επικουρικό του σκέλος) σε συνδυασμό με τον έβδομο λόγο της ανακοπής μας, σύμφωνα με τους οποίους αιτούμασταν την κήρυξη της ακυρότητας των ένδικων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω καταχρηστικής, κατά παράβαση των ά. 116 ΚΠολΔ και ΑΚ 281, άσκησης δικονομικών δικαιωμάτων της επισπεύδουσας για την ικανοποίηση των φερόμενων αξιώσεών της κατά των εντολέων μας, εδραζόμενης στο γεγονός ότι ενώ υπήρχε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (άσκηση έφεσης εκ μέρους της επισπεύδουσας για την εξαφάνιση δικαστικής απόφασης που είχε ακυρώσει προηγουμένως επιβληθείσα κατάσχεση για την ίδια φερόμενη απαίτησή της επί των ίδιων ακινήτων των εντολέων μας) από την οποία η επισπεύδουσα δεν είχε παραιτηθεί, επιχείρησε την επιβολή νέας κατάσχεσης εναντίον τους (επί των ίδιων ακινήτων των εντολέων μας, για την ίδια φερόμενη απαίτησή της εναντίον τους).

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω απόφαση και τα τεθέντα νομικά ζητήματα που πραγματεύεται, πατήστε εδώ.